Siirry sisältöön

Nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo tarjosi vuosina 2018-2020 mielenterveyden edistämisen sekä päihde- ja pelihaittatyön osaamista nuorisoalan työntekijöille ja innosti osallistamaan nuoria osaksi oman hyvinvointinsa vahvistamista. Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen tavoiteltiin sekä mielenterveyden ongelmien että päihde- ja pelihaittojen ehkäisyä.

MIELI ry toteutti osaamiskeskus Vahvistamon yhdessä Nuorten mielenterveysseura Yeesi ry:n ja Ehyt ry:n kanssa.

Vahvistamo koulutti, tuotti työkalupakin ja loi alueverkostoja

Vahvistamo loi alueellisia verkostoja, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaettiin ja vahvistettiin. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrki havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään koulutuksia kunkin alueen tarpeisiin.

Vahvistamo tarjosi koulutusta ja yhteistyöverkostoja nuorten kanssa työskenteleville, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Osaamiskeskus teki yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden osaamiskeskusten kanssa.

Vahvistamo tuotti nuorisoalalle työkalupakin, joka edelleen löytyy hankkeen verkkosivuilta.

MIELI ry jatkaa työtä uusissa nuorisoalan osaamiskeskuksissa

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa. Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti. MIELI ry jatkaa Vahvistamon työtä vuodesta 2020 kolmessa eri nuorisoalan osaamiskeskuksessa: Nuoska – nuorisotyö oppilaitoksissa, Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus ja Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna.