Siirry sisältöön

MIELI ry jatkaa nuorisoalan mielenterveysosaamisen vahvistamista

MIELI ry sai keväällä 2020 osaamiskeskuskelpoisuuden kolmeen eri Nuorisoalan osaamiskeskukseen, joissa mielenterveyden edistämistyö jatkuu kolmen työntekijän voimin. Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa.

Kahden edellisen vuoden ajan MIELI ry koordinoi Nuorisoalan Osaamiskeskus Vahvistamon toimintaa. Vahvistamossa oli mukana kolme järjestöä. MIELI Suomen mielenterveys ry:n tehtävänä oli nuorisoalan ammattilaisten mielenterveyden edistämisen osaamisen lisääminen, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:llä ehkäisevä päihde- ja pelihaittatyö sekä Nuorten mielenterveysseura Yeesillä nuorten osallisuuden kokemuksen vahvistaminen.

Uudella osaamiskeskuskaudella MIELI ry sai mahdollisuuden jatkaa työtä kolmessa eri Osaamiskeskuksessa: Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna, Kohdennettu nuorisotyö (Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus) sekä Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa (Osaamiskeskus Nuoska). Jokaisessa osaamiskeskuksessa on mukana monta eri toimijaa ja on ollut suuri ilo päästä mukaan näihin kokonaisuuksiin tekemään yhteistyötä.

MIELI ry:n tehtävä on näiden osaamiskeskusten kautta tukea ja vahvistaa kunnallisen nuorisotyön, etsivät työn ja työpajakentän sekä koulujen ja oppilaitosten nuorisotyön ammattilaisten mielenterveyden edistämisen osaamista. Tavoitteenamme on vahvistaa ymmärrystä heidän merkittävästä roolistaan nuorten mielenterveyden edistäjinä. Kaikissa osaamiskeskuksissa ammattilaisille tarjotaan materiaaleja, koulutuksia sekä konkreettisia työvälineitä, joiden avulla he voivat omassa työssään vahvistaa nuorten mielenterveyttä ja hyvinvointia.

Jokaisessa osaamiskeskuksessa MIELI ry:llä on omat tavoitteensa ja tehtävänsä. Alkavalla toimintakaudella muun muassa Nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksessa -osaamiskeskuksessa kehitetään yläkouluille kaverituen mallia, jonka tavoitteena on antaa nuorille välineitä ottaa puheeksi huoli kaverista sekä rohkaistaan kääntymään tarvittaessa aikuisen puoleen. Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskuksessa muun muassa vahvistetaan työntekijöiden osaamista nuoren tukemisesta kriiseissä, sekä vahvistetaan työntekijöiden hyvinvointia ja jaksamista toteuttamalla vertaisjakamista jaksamisen teemoihin liittyen. Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunassa tuotetaan Mielenterveys voimaksi -koulutus verkkoon sekä levitetään mielenterveysosaamista olemassa olevien verkostojen kautta. Osaamiskeskuksissa pyritään mahdollistamaan, että mielenterveyden edistämisen materiaalit ovat valtakunnallisesti ja yhdenvertaisesti saavutettavat. Jatkossa esimerkiksi keskeisimmät materiaalimme löytyvät myös ruotsinkielisinä.

Seuraa nuorisoalan osaamiskeskuksiin liittyviä mielenterveyden edistämisen aiheita @mielenterveys! Seuraamalla tilejä, pysyt menossa mukana. Laitathan uudet tilit seuraukseen!

#nuorisotyö
#mielenterveys
#nuoret
#etsivänuorisotyö
#nuortentyöpaja
#työpajat
#nuorisotyöntekijä
#työpajatoiminta
#nuorisotyö
#nuori
#mieli
#mielenterveysseura
#nuorisoalanammattilaiset

Sivua muokattu 2.7.2021


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: