Siirry sisältöön

Kansainväliset ja suomalaiset väestötutkimukset ovat osoittaneet, että maahanmuuttajilla, erityisesti pakolaistaustaisilla tai vastaavista olosuhteista tulleilla, on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa ja mielenterveysongelmia.

PASEK-hanke (Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä) lisäsi vuosina 2021-2022 ammattilaisten mielenterveysosaamista jakaen tietoa pakolaisuudesta ja mielenterveydestä koulutusten kautta. PASEK-hanke toimi myös erilaisissa verkostoissa ja tarjosi ammattilaisille tukea palveluiden kehittämiseen ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön.

Hankkeessa hyödynnettiin valtakunnallista PALOMA-osaamiskeskusrakennetta sekä PALOMA-työssä jo syntyneitä hyviä kumppanuuksia ja käytänteitä. Hanketta hallinnoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja sitä toteuttivat TAYS, KYS, HYKS ja MIELI ry. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö osana kansallista mielenterveysstrategian toimeenpanoa.

PASEK-hanke koulutti ammattilaisia sekä suomeksi sekä englanniksi sekä tarjosi mielenterveyden infoja suomeksi sekä tulkkivälitteisesti. Lisäksi PASEK-hanke oli mukana järjestämässä valtakunnallista Integration 2022 -tapahtumaa.