Siirry sisältöön

Maahanmuuttajien ja pakolaistaustaisten kanssa työskentelevät ammattilaiset vetoavat päättäjiin: ”Laadukas tulkkaus on turvattava kaikissa maahanmuuttajataustaisten asiointitilanteissa.”

Koulutettujen tulkkien avulla tuetaan maahanmuuttaneiden ja pakolaistaustaisten kotoutumista ja osallisuuden kokemusta yhteiskunnassa. Laadukas tulkkaus lisää myös palveluiden tasavertaisempaa saatavuutta sekä parantaa oikeusturvaa.
Kaksi henkilöä vaihtaa ajatuksia toimistokäytävällä

”Maahanmuuttaneen osallisuuden kokemukselle ja tosiasialliselle toteutumiselle laadukas tulkkaus on perusedellytys”, painottaa asiantuntija Anu-Rohima Mylläri MIELI ry:n PALOMA-osaamiskeskuksen PASEK-hankkeesta.

Tulkkivälitteisesti voidaan toimia kaikissa tilanteissa, joissa ammattilaisella ja asiakkaalla ei ole yhteistä kieltä. Tulkkaus on yksi laissa määritellyistä perusoikeuksista. Lisäksi tulkkauksesta säädetään esimerkiksi kieli- ja ulkomaalaislaissa sekä laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Koulutettu tulkki lisää myös ammattilaisen ja asiakkaan oikeusturvaa, luottamuksen rakentumista ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Maahanmuuttajien mielen hyvinvointia edistetään ja tuetaan erilaisilla palveluilla. Jokainen maahan muuttaja kokee muuton omalla, yksilöllisellä tavallaan. Koulutetulla tulkilla on erityinen rooli, joka luo luottamusta uuteen yhteiskuntaan, siinä toimiviin ihmisiin sekä vahvistaa asiakkaan omaa toimijuutta ja voimavaroja. Mielen hyvinvointi ei ole vakio vaan elämäntilanteissa muuttuvaa ja muokkautuvaa.

Terveys- ja sosiaalipalveluissa laadukas tulkkaus on ensiarvoista

”On tärkeää sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta, että molemmat osapuolet voivat luottaa siihen, että keskustelua tulkkaa ammattitaitoinen tulkki”, sanoo projektipäällikkö Johanna Mäki-Opas THL:n PALOMA-osaamiskeskuksesta.

Yhteiskuntasuhdepäällikkö Simon Elo Syöpäjärjestöistä kommentoi, että ”syöpä on diagnoosiin käytettävien menetelmien ja hoitojen osalta monimutkainen sairaus, joten koulutettujen tulkkien tekemä työ on arvokasta. Tulkin on tarpeen tehdä valmistelutyötä kääntääkseen käsitteet potilaalle ymmärrettävästi, tarkasti ja oikein. Syöpäjärjestöt pitää erittäin tärkeänä, että potilas saa äidinkielestään riippumatta niin täsmällisen kuvan tilanteesta ja tulevista toimenpiteistä kuin on mahdollista.”

”MIELI ry:ssä halutaan erityisesti nostaa esiin pakolaisten mielenterveystyötä, jossa tulkkivälitteinen työskentely perustuu koulutettujen tulkkien käyttöön, jolloin tulkkaussuositusten noudattaminen tekee palvelusta tasalaatuista ja turvallista kaikille osapuolille”, kertoo Mylläri.

Tulkit osoittavat tänään 25.11 klo 12-16 mieltään laadukkaan tulkkauksen puolesta Eduskuntatalolla

Tulkkien aloitteesta 25.11. klo 10.20 järjestetään myös kolmen minuutin mittainen työnseisaus, jonka aikana työtehtävissä oleva tulkki ei tee työtehtäviään vaan lukee ääneen yhteisen julkilausuman.

Lisätietoja

Asiantuntija , Anu-Rohima Mylläri, anu.myllari@mieli.fi, 040 648 4670

MIELI ry:n PALOMA-osaamiskeskuksen PASEK-hanke