Siirry sisältöön

Hankkeessa kehitettiin vuosina 2021 – 2022 mielenterveyden edistämisen toimintamalli työterveysyhteistyöhön.

Mielen voimavarojen vahvistamisen ja mielenterveyden tuen perusta työssä on työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö, jossa toteutuvat yhteinen kehittäminen, luottamuksellinen vuorovaikutus ja yhdessä oppiminen. Toimintamallin avulla toimijat voivat kehittää yhteistyön sisältöjä ja käytäntöjä työpaikan tarpeiden ja tilanteiden mukaan. Malli antaa uusia näkökulmia ja ideoita myös työpaikoille esim. esihenkilötyön tukemiseen. Malli auttaa ehkäisemään ongelmia ja vahvistamaan mielen hyvinvointia ennakoivasti myös työyhteisötasolla.

Työelämän jatkuvat muutokset ja kasvavat haasteet vaativat työterveysyhteistyöltä roolin muutosta. Kaikkialla toimivia valmiita ratkaisuja ei ole, vaan toimivat ratkaisut syntyvät kehittymismyönteisessä yhteistyössä. Mallin avulla voidaan aiempaa ennakoivammin ja tehokkaammin vaikuttaa työpaikan psykososiaaliseen kuormitukseen, vahvistaa voimavaroja ja ennaltaehkäistä mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä. Toimintamalli auttaa työpaikkoja ja työterveyshuoltoja itse määrittämään ja arvioimaan oman tilanteensa. Tältä pohjalta löydetään ja kehitetään sopivia ratkaisuja työpaikalle.

Malli sisältää käytännöllisiä

  • tarkistuslistoja
  • yhteistyön kuvauksia
  • kuvauksia ja videoita uusista toimintatavoista
  • tukea yhteisasiantuntijuuden kehittymiseen
  • kehittämistä tukevia pohdintakysymyksiä

Kehittämiseen osallistui 25 työpaikasta ja työterveyshuollosta koostuvaa pilottiparia, jotka ovat eri toimialoilta ja eri puolilta Suomea.

Hankkeessa MIELI ry panosti erityisesti mielenterveysosaamisen lisäämiseen työpaikoilla ja työterveysyhteistyössä sekä mielenterveyttä vahvistavaan ja ennakoivaan työyhteisötason toimintaan.


Kehittämishanke oli osa sosiaali- ja terveysministeriön käynnistämää Työelämän mielenterveysohjelmaa. Se toteutettiin yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa.

Ohjelman tavoitteena on

  • vahvistaa mielenterveyttä työssä,
  • ennaltaehkäistä mielen hyvinvointiin liittyviä ongelmia sekä
  • vahvistaa yksilöllisen tuen rinnalla työyhteisönäkökulmaa.