Siirry sisältöön

MIELI ry kehitti yhdessä Työterveyslaitoksen ja yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-parin kanssa Työelämän mielenterveysohjelman puitteissa toimintamallin työterveysyhteistyöhön. Malli kuvaa rakenteita ja toimintoja, joilla edistetään käytännössä mielenterveyttä ja sitä tukevaa, hyvää työterveysyhteistyötä. Toimintamalli on osa Mielenterveyden työkalupakkia.

Hyvä työterveysyhteistyö syntyy yhdessä

Mielenterveyden työkalupakki -hanke tarjoaa työpaikoille valmiuksia ja työkaluja edistää mielenterveyttä. MIELI ry on hankkeessa Työterveyslaitoksen yhteistyökumppani. Tavoitteena on rakentaa mielen hyvinvointia tukevaa, inhimillistä työkulttuuria. On kannattavaa tukea työkykyä ja mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi työyhteisötasolla, jo syntyneiden ongelmien ratkaisu on usein kallista ja kuormittaa laajasti työyhteisöä.

Pienten työpaikkojen kokemuksia ja näkemyksiä tarvitaan toimintamallin kehittämisessä

Haluamme kuulla pienten ja keskisuurten työpaikkojen kokemuksia ja toiveita työterveysyhteistyöstä. Keräämme kokemuksia lyhyiden haastattelujen avulla. Sen jälkeen on mahdollista osallistua kehittämistapaamisiin. Osallistuminen on maksutonta.

Mallin avulla työpaikat ja työterveyshuollot voivat kehittää yhteistyötään. Mielenterveyttä vahvistavat toimet tukevat myös työpaikan liiketoimintaa.

Graafi mielenterveyden edistämisestä työpaikalla
Graafi mielenterveyden edistämisestä työpaikoilla.
Tarkastele saavutettavassa PDF-muodossa klikkaamalla kuvaa.

Mielenterveyttä edistetään kehittämällä työoloja ja työyhteisöjä sekä huolehtimalla sujuvasta työn arjesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta. Työkalupakki sisältää Työelämän mielenterveysohjelmassa (2021–2022) kehitettyjä tutkimukseen pohjautuvia menetelmiä.

Tervetuloa mukaan kehittämään! 

Kaipaamme näkökulmia ja kokemuksia työterveysyhteistyöstä ja mallin herättämistä ajatuksista sekä siitä, miten se parhaiten hyödyttäisi työpaikkoja ja työterveysyhteistyötä. Tule mukaan haastatteluun.

Ole yhteydessä, kerromme mielellämme lisää ja sovitaan haastattelun ajankohta.

Ohessa käytännön esimerkkejä: ”Kasin suoritus töissä riittää” kuvaa toimintaa haitallisen vaativuuden aiheuttaman kuormituksen ennaltaehkäisyksi ja ”Arjen valinnat mielen hyvinvoinnin perustana” kuvaa nuorille työntekijöille suunnattuja työpaikan arjen tukimuotoja.

Tutustu toimintamalliin  Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön (ttl.fi)