Siirry sisältöön

MIELI ry kehitti yhdessä Työterveyslaitoksen ja yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-parin kanssa Työelämän mielenterveysohjelman puitteissa toimintamallin työterveysyhteistyöhön. Malli kuvaa rakenteita ja toimintoja, joilla edistetään käytännössä mielenterveyttä ja sitä tukevaa, hyvää työterveysyhteistyötä. Toimintamalli on osa Mielenterveyden työkalupakkia, joka sisältää tutkimukseen pohjautuvia mielenterveyttä edistäviä menetelmiä.

Hyvä työterveysyhteistyö syntyy yhdessä

Mielenterveyden työkalupakin työkalujen avulla työyhteisöt voivat rakentaa mielenterveyttä tukevaa inhimillistä työkulttuuria. On kannattavaa tukea työkykyä ja mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi työyhteisötasolla arkisilla teoilla. Syntyneiden ongelmien ratkaisu on kallista ja kuormittaa laajasti työntekijän lisäksi työyhteisöä ja koko työpaikkaa.

Työterveysyhteistyön toimintamalli tukee työpaikkoja mielenterveyden edistämisessä

Mallin avulla työpaikat ja työterveyshuollot voivat kehittää yhteistyötään. Mielenterveyttä vahvistavat toimet tukevat myös työpaikan liiketoimintaa.

Graafi mielenterveyden edistämisestä työpaikalla
Graafi mielenterveyden edistämisestä työpaikoilla.
Tarkastele saavutettavassa PDF-muodossa klikkaamalla kuvaa.

Mielenterveyttä edistetään kehittämällä työoloja ja työyhteisöjä sekä huolehtimalla sujuvasta työn arjesta ja hyvästä vuorovaikutuksesta.

Mallia kannattaa hyödyntää! 

Mallia on jatkokehitetty kevään aikana erityisesti pienten työpaikkojen tarpeiden pohjalta. Tavoitteena on, että se auttaa pientäkin työpaikkaa edistämään työntekijöiden mielenterveyttä yhdessä työterveyshuollon kanssa. Uudistettu malli julkaistaan alkusyksyllä.

Lisätiedot

Kerromme mielellämme lisää mielenterveyden työkalupakista ja toimintamallista. Ole yhteydessä!

Ohessa käytännön esimerkkejä: ”Kasin suoritus töissä riittää” kuvaa toimintaa haitallisen vaativuuden aiheuttaman kuormituksen ennaltaehkäisyksi ja ”Arjen valinnat mielen hyvinvoinnin perustana” kuvaa nuorille työntekijöille suunnattuja työpaikan arjen tukimuotoja.

Tutustu toimintamalliin  Mielenterveyden tuki työpaikalla – toimintamalli työterveysyhteistyöhön (ttl.fi)