Siirry sisältöön

Hyvän mielenterveyden perusta työssä on toimiva arki ja hyvät työolosuhteet. On kannattavampaa tukea työkykyä ja mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi työyhteisötasolla kuin reagoida jo syntyneisiin ongelmiin yksilötasolla. Tarvitaan mielenterveyttä tukevien voimavarojen vahvistamista, hyvää johtamista ja sujuvia arjen käytäntöjä, jottei työn pulmista tule mielenterveyttä nakertavia ongelmia. Työterveyshuolto on tässä tärkeä kehittämiskumppani.  

Hyvä työterveysyhteistyö syntyy yhdessä

Toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön kohdistaa huomion työyhteisöön ja konkreettiseen toimintaan. Mallin pohjalta voidaan aiempaa ennakoivammin ja tehokkaammin vaikuttaa työpaikan psykososiaaliseen kuormitukseen ja ennaltaehkäistä mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä.

Toimintamalli auttaa lisäämään työyhteisöjen hyvinvointia

Työterveysyhteistyön toimintamalli kokoaa yhteen mielenterveyttä edistävän työterveysyhteistyön elementit. Malli vie työpaikat ja työterveyshuollot yhteiselle kehittämispolulle, jossa korostuvat mielenterveyttä vahvistavat toimet, jotka tukevat myös työpaikan liiketoimintaa.

Mallin kantavia ajatuksia on, että mielen voimavarojen tunnistaminen ja arviointi on vähintään yhtä tärkeää kuin kuormitus- ja riskitekijöiden. Tärkeää on aito kehittäminen yhdessä keskustellen, osaamisen vahvistaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy.

Graafi mielenterveyden edistämisestä työpaikalla
Graafi mielenterveyden edistämisestä työpaikoilla.
Tarkastele saavutettavassa PDF-muodossa klikkaamalla kuvaa.

Toimintamalli auttaa arvioimaan työterveysyhteistyön toimivuuden ja määrittämään kehittämiskohteet, mutta myös hyödyntämään olemassa olevia hyviä rakenteita ja käytäntöjä tehokkaammin. Se ohjaa tunnistamaan mielenterveyden tuen tarpeet ja asettamaan niiden pohjalta tavoitteet ja mittarit. Malli auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa ja arvioimaan, saavutettiinko tavoitteet. Toimintamallia voidaan hyödyntää työpaikan toimialasta ja koosta riippumatta.

Malli on kehitetty yhdessä työpaikkojen ja työterveyshuoltojen kanssa  

Toimintamalli pohjautuu yli 20 työpaikka-työterveyshuolto-parin yhdessä asiantuntijoiden kanssa kehittämiin toimintatapoihin. Mukana on esimerkki matalan kynnyksen työyhteisön työterveysneuvottelusta ja työyhteisön varhaisen tuen mallista. Lisäksi mallissa kuvataan keinoja esihenkilötyön tukemiseen. Ohessa käytännön esimerkkejä: ”Kasin suoritus töissä riittää” kuvaa toimintaa haitallisen vaativuuden aiheuttaman kuormituksen ennaltaehkäisyksi ja ”Arjen valinnat mielen hyvinvoinnin perustana” kuvaa nuorille työntekijöille suunnattuja työpaikan arjen tukimuotoja.

Tutustu toimintamalliin