Siirry sisältöön
Vuorovaikutus työyhteisössä

Toimiva vuorovaikutus työpaikoilla tukee hyvinvointia ja tehostaa työn tuloksellisuutta. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin. Vuorovaikutustaitoja voi myös opetella.

Mielenterveyttä vahvistava työyhteisö

Myönteinen työilmapiiri, josta löytyy kannustusta, luottamusta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ylläpitää jokaisen työntekijän mielenterveyttä.

Esihenkilön kuuntelun ja läsnäolon taidot työelämässä

Organisaatioissa, joissa esihenkilö kuuntelee ja on läsnä, on työstään innostuneita ja sisäisesti motivoituneita työntekijöitä.

Toimintamalli mielenterveyttä tukevaan työterveysyhteistyöhön

Mielenterveyden tukeminen työelämässä edellyttää sekä työpaikalta että työterveyshuollolta yhteistyön päivittämistä ja yhdessä oppimista. MIELI ry ja Työterveyslaitos kehittivät Työelämän mielenterveysohjelman puitteissa toimintamallin, jossa mielen hyvinvointia edistetään työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyössä.

Tunnetaidot tukevat työssä

Tunteet ovat mukana kaikissa elämän tapahtumissa ja vuorovaikutustilanteissa, myös työssä. Tunnetaitojen ja työyhteisön tuen avulla työpaikan tunnemyrskyt voidaan kääntää vahvuudeksi.

Stressin hallinta

Stressin hallinnassa tärkeää on oppia tunnistamaan kuormittava stressi, ja katkaisemaan sen jatkuminen. Tauotus ja palautuminen, kyky sanoa ei, priorisointi ja rajaaminen ovat tapoja torjua kuormittavaa stressiä.