Siirry sisältöön

Allianssi ry ja MIELI ry toteuttivat nuorisotyön kriisivalmiuden kehittämishankkeen vuosina 2016–2018 opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Kehittämishankkeen tavoitteena oli edistää nuorisotyön toimijoiden valmiutta nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen eritasoisissa kriisitilanteissa ns. tehostetun nuorisotyön keinoin.

Hanke koordinoi nuorisotyön valmiusverkostoa, joka koostuu noin 20 nuorisotyöntekijästä ja nuorisotyön esimiehestä eri puolilta Suomea. Valmiusverkoston jäsenien tehtävänä on toimia tarvittaessa nuoria laajasti koskettavissa alueellisissa tai valtakunnallisissa kriisitilanteissa paikallisen nuorisotyön tukena. Nuorisotyön kriisivalmiusverkoston koordinointi siirtyi hankkeen jälkeen kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunalle.

Nuorisotyön ammattiosaamista on nuorten kohtaaminen. MIELI ry kehitti hankkeessa nuorisotyön mielenterveysosaamista. Hankkeen koulutukset toivat mielenterveysosaamisen lisäämiseksi välineitä, menetelmiä ja toimivia käytänteitä, joiden avulla tukea nuorta ja vahvistaa hänen voimavarojaan. Nuorten elämän kriiseihin ja kohtaamiseen kriisitilanteissa liittyvät koulutussisällöt siirtyivät hankkeen jälkeen MIELI ry:n osaamiskeskus Vahvistamolle.

Hankkeen tuotoksia