Siirry sisältöön

OVI-hankkeen tehtävä vuosina 2007-2011 oli vahvistaa hankkeessa mukana olleiden maahanmuuttajajärjestöjen toimintaedellytyksiä ja mielenterveysosaamista. Näin Irakin Työllistämisyhdistys, MONIKA-NAISET LIITTO, Berde, SUOMEN VENÄJÄNKIELISTEN YHDISTYSTEN LIITTO ja SUOMEN SOMALILIITTO voivat omalta osaltaan tukea maahanmuuttajien arjessa selviytymistä uudessa kotimaassa ja ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia. Yhteistyön myötä myös monikulttuurinen ymmärrys ja suvaitsevaisuus lisääntyivät.

OVI toteutettiin silloisen Raha-automaattiyhdistyksen tuella Helsingissä. Kumppaniyhdistysten tarpeet ohjasivat projektin toteutusta, mutta hankkeen edetessä mielenterveysaiheiset koulutukset avattiin myös muille kuin yhdistysten toiminnan piirissä olleille maahanmuuttajille. Kehittämistyön tuloksena syntyneet koulutukset, käännökset ja verkostotyö vahvistavat maahanmuuttajajärjestöjen valmiuksia tukea toimintaansa osallistuvia ihmisiä, lisäävät hyvinvointia, monikulttuurista ymmärrystä ja suvaitsevaisuutta, ennaltaehkäisevät mielenterveysongelmia ja antavat välineitä monikulttuuriseen työhön.

Hanke kehitti kumppaneiden tarpeisiin erilaisia koulutuksia. Vuosina 2008–2011 hanke koulutti lähes 1100 maahanmuuttajataustaista ihmistä. Koulutusten aiheina olivat mielen hyvinvointi ja voimavarat, maahanmuuttoon liittyvät tunteet, kriisit ja masennus sekä mitä voi tehdä, jos itse tai läheinen voi huonosti. Lisäksi hanke järjesti 9 Mielenterveyden ensiapu- ja 8 yhdistyskoulutusta. Hanke järjesti kumppaniyhdistyksille ohjaajakoulutuksia, joissa 21 ohjaajaa sai valmiuksia hyödyntää MIELI ry:n monikielistä verkkosivustoa sekä pitää koulutuksia yhdestä tai useammasta seuraavista aiheista: ”Miltä maahanmuutto tuntuu?”, ”Kriisissä saat apua!”, ”Paha olo vai masennus?”, ”Mistä arjen hyvinvointi rakentuu?” ja ”Vapaaehtoistoiminta tienä kotoutumiseen”. Koulutuksia voidaan hyödyntää ja soveltaa myös muissa kuin maahanmuuttajaryhmissä.

Projektin kehitti koulutusmateriaalin ”Ulkoisesti erilaisia, sisäisesti samanlaisia – Työvälineitä maahanmuuttajien tukemiseen, uusien vapaaehtoisten rekrytoimiseen ja hyvinvointia lisäävien ryhmien ohjaamiseen”

Käänsimme MIELI ry:n verkkopalvelun mielenterveyden häiriöitä käsittelevän osion englanniksi ja kumppaniyhdistysten edustamille kielille: somali, venäjä ja kurdi (sorani). Sivustolle on koottu asiallista ja ymmärrystä lisäävää tietoa vaikeista elämäntilanteista, maahanmuutosta, kriiseistä, mielenterveyden häiriöistä ja avunhakemisesta. Sivusto palvelee jatkossakin sekä tavallisia ihmisiä että asiakkaita kohtaavia ammattilaisia ja vapaaehtoisia.

Verkostotyöhön osallistui lukuisia järjestöjä ja viranomaisia, joiden kanssa hanke järjesti mm. maahanmuuttoviraston kyselytunteja sekä seminaarit etnisten ryhmien välisistä ennakkoluuloista ja vapaaehtoistoiminnasta monikulttuurisessa Suomessa. Yhteistyötahojen kautta saavutimme myös merkittävän osan koulutuksiin osallistuneista ihmisistä. Verkostotyön tuloksena syntynyt ”Yhteistyössä on potkua” -verkosto jatkoi toimintaansa hankkeen päätyttyä.