Siirry sisältöön

PALOMA 3 hanke päättyi joulukuussa 2022.

MIELI ry on osa valtakunnallisesti toimivaa PALOMA-osaamiskeskusta, jonka tavoitteena on edistää mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta ja myös sitä kautta lisätä pakolaistaustaisten ihmisten mielenterveyttä.

Valtakunnallisesti toimiva PALOMA-osaamiskeskus tarjoaa tukea, tietoa ja työkaluja pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista Suomeen muuttaneiden ihmisten mielenterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille ja organisaatioille. PALOMA-osaamiskeskuksen toimintaa koordinoi THL. Mukana toteutuksessa ovat TYKS, TAYS, KYS, ODL, HDL ja MIELI ry. Hanketoimintaa rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF.

MIELI ry toteuttaa osaamiskeskuksen toimintaa valtakunnallisesti ja tällä hetkellä toimintaa on mm. pääkaupunkiseudulla, Turun alueella ja Pohjois-Suomessa. MIELI ry tarjoaa koulutuksia mielenterveyden edistämiseksi, hyvinvointiin liittyvää toimintaa ja tietoa eri kielillä sekä konsultaatiopalveluita ja koulutuksia ammattilaisille erilaisissa verkostoissa ja palveluissa valtakunnallisesti.

Mielenterveyttä voidaan edistää myös muissa kuin sosiaali- ja terveyssektorin palveluissa, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, nuoriso-, työ-, liikunta- ja kulttuuripalveluissa sekä uskonnollisissa yhteisöissä ja järjestöissä.

PALOMA-osaamiskeskus MIELI ry:ssä

– Konsultaatio

– Koulutuksia ammattilaisille:

  • Tasapainovalmius kohtaamiseen: voimavarakeskeinen ja traumatietoinen kohtaaminen arjessa
  • KOTU – Kohtaa ja tue, maahanmuuttajan mielenterveyden ensiapu
  • Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus

– Eri kieli- ja kulttuuriryhmille:

  • Tasapainovalmennuksen perusteet (arabia, englanti, espanja, ranska, saksa ja ruotsi)
  • Tasapainovalmennusryhmä (tulkkivälitteisesti)
  • TOIVO ryhmätoimintaa erillä kielillä
  • Mielenterveyden ensiapu 1 -koulutus (englanti)

Työskentelykieliä ovat suomi, englanti, arabia, ranska ja espanja sekä portugali (keskustelutaso).

PALOMA 3 hanke päättyi joulukuussa 2022.

Tietoa Paloma-osaamiskeskuksesta englanniksi: