Siirry sisältöön

Tasapainovalmennusmalliin kuuluvat:

  • Tasapainovalmennuksen perusteet
  • Tasapainovalmennusryhmä

Tasapainovalmennuksen perusteet

Tasapainovalmennuksen perusteet antaa tietoa siitä, mielen hyvinvoinnista ja kuinka vaikeissa ja stressaavissa ja elämäntilanteissa ja kriisitilanteissa voi tukea omaa jaksamista ja hyvinvointia.

Infot ovat 1–3 kerran infoja, jotka toteutetaan räätälöidysti kohderyhmän toiveiden mukaisesti. Infoja voidaan pitää oppilaitoksissa, monikulttuurisissa ryhmissä ja vastaanottokeskuksissa.

Infoja voidaan toteuttaa selkosuomeksi, englanniksi ja tulkkivälitteisesti. Tasapainovalmennusinfoja toteutetaan läsnä sekä etänä.

Tasapainovalmennusryhmä

Tasapainovalmennusryhmä on psykoedukatiivinen ja vakauttava 8–10 kerran ryhmämalli traumaperäisten oireiden hallintaan, jota järjestään tulkkivälitteisesti eri kieliryhmille. Psykoedukaatioryhmien tavoitteena on oppia tunnistamaan, ymmärtämään ja hallitsemaan omia traumaperäisiä oireita. Tavoitteena on lisätä osallistujien hallinnan ja turvallisuuden tunnetta, sekä tarjota kokemuksia siitä, että voi itse oppia vaikuttamaan omaan fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin.

  • Ryhmä järjestetään tulkkivälitteisesti osallistujien äidinkielellä tai englanniksi yksi kieliryhmä kerrallaan.
  • Ryhmän tapaamiset ovat kerran viikossa 8–10 viikon ajan.
  • Ryhmiin ilmoittaudutaan etukäteen joko itse tai yhteistyötahon kautta. Kaikki ilmoittautuneet haastatellaan ennen ryhmän alkua.
  • Osallistujien kohdalla on hyvä huomioida kyky olla ryhmässä ja seurata sisältöä noin yhden tai kahden tunnin ajan. 
  • Tällä hetkellä uusia Tasapainovalmennusryhmiä ei ole alkamassa. Jos olet kiinnostunut Tasapainovalmennuksen perusteista, kysy lisätietoja!

Tasapainovalmennusmalli on kehitetty MIELI ry:n toteuttamassa ja RAY:n rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012–2014, jossa kokeiltiin ryhmämuotoisen psykoedukaation järjestämistä traumatisoituneille maahanmuuttajille traumaoireiden hallitsemiseksi.