Siirry sisältöön
Kriisit ja selviytyminen -koulutus

Koulutuksessa tarkastellaan eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamista kriisitilanteissa. Koulutus on suunnattu työssään kriisissä olevia ihmisiä kohtaaville, esim. sosiaali-, terveys-, pelastus- ja opetustoimen sekä kasvatusalan henkilöstölle.

Vaativat kohtaamiset asiakastyössä

Koulutus on suunnattu työntekijöille, jotka kohtaavat työssään vaikeissa elämäntilanteissa ja/tai kriiseissä olevia ihmisiä sekä haasteellisia työtilanteita.

Perhekompassi-koulutus

Työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen. Koulutus on suunnattu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatus- ja opetusalan työntekijöille.

Psykoterapian perusteet (30 op)

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Perhearviointimenetelmä -koulutus

Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi. Koulutus sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään perheitä.

Tasapainovalmennus maahan muuttaneille

Tasapainovalmennukseen kuuluu kaksi erilaista ryhmämallia: Tasapainovalmennusperusteet ovat infoja mielenterveyden tukemiseen ja kriisien vaikutusten ymmärtämiseen.
Tasapainovalmennusryhmä on psykoedukaativinen ja vakauttava ryhmä traumaperäisten oireiden hallintaan.

Huomaa perhe, muista mieli – verkkokurssi ylivelkaantuneita vanhempia työssään kohtaaville

Verkkokurssi on suunnattu työssään ylivelkaantuneita tai talousvaikeuksissa olevia vanhempia ja perheitä kohtaaville ammattilaisille.