Siirry sisältöön
Kriisit ja selviytyminen -koulutus

Koulutuksessa tarkastellaan eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten auttamista kriisitilanteissa. Koulutus on suunnattu työssään kriisissä olevia ihmisiä kohtaaville, esim. sosiaali-, terveys-, pelastus- ja opetustoimen sekä kasvatusalan henkilöstölle.

Vaativat kohtaamiset asiakastyössä

Koulutus on suunnattu työntekijöille, jotka kohtaavat työssään vaikeissa elämäntilanteissa ja/tai kriiseissä olevia ihmisiä sekä haasteellisia työtilanteita.

Perhekompassi-koulutus

Työväline kriisin kohdanneiden perheiden tukemiseen. Koulutus on suunnattu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä kasvatus- ja opetusalan työntekijöille.

Psykoterapian perusteet (30 op)

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta ja se täyttää yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortion vaatimukset psykoterapeuttikoulutusten edellyttämistä lisäopinnoista (30 op). Koulutuksen suorittamisen jälkeen on mahdollista hakea psykoterapeuttikoulutukseen.

Perhearviointimenetelmä -koulutus

Menetelmä antaa konkreettisia työkaluja esim. lastensuojelu- ja lastenvalvontatyöhön, perheneuvola- ja perhetyöhön, lasten- ja nuorisopsykiatriaan sekä terapiatyön tueksi. Koulutus sopii kaikille, jotka kohtaavat työssään perheitä.

Tasapainovalmennus maahan muuttaneille

Tasapainovalmennukseen kuuluu kolme erilaista mallia, joista kaksi on tarkoitettu maahan muuttaneille ja yksi ammattilaisille tai muussa toiminnassa pakolaisten tai muista vastaavista lähtökohdista tulevien kanssa työskenteleville.