Siirry sisältöön

Perheiden tukeminen vaikeissa tilanteissa elämäntilanteissa

Perhekompassi on strukturoitu työväline ja tavoitteellinen
lyhytinterventio kriisissä olevien parien ja perheiden kohtaamiseen ja
auttamiseen. Perhekompassin avulla voidaan tutkia ja tukea vaikeissa
elämäntilanteissa olevien perheiden voimavaroja ja vahvuuksia sekä lievittää
vaikeuksia ja tukea perheen toimintakykyä ja vuorovaikutusta. Menetelmä ja
koulutus ohjaa työntekijää huomioimaan työskentelyssä jokaisen perheenjäsenen,
erityisesti lapset ja sen, miten vahvistaa perheenjäsenten vastuunottoa. Perhekompassikoulutus
on suunnattu perheiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
sekä kasvatusalan työntekijöille. Kaikki, jotka kohtaavat työssään perheitä ja
haluavat lisätä taitojaan perheiden kohtaamisessa ja perheiden kanssa
työskentelyssä, kriisinäkökulma huomioiden, hyötyvät tästä koulutuksesta.
Perhekompassin runkona on Perhearviointimenetelmä, josta Perhekompassi on
muokattu.

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:

  • osaat käyttää voimavaralähtöisiä näkökulmia kriisissä olevien perheiden kohtaamiseen ja työskentelyyn perheiden kanssa

  • tiedät, kuinka kuljettaa kriisinäkökulmaa perhenäkökulman rinnalla

  • osaat käyttää perhekompassia työvälineenä perheiden ja parien kanssa työskentelyssä

Koulutuksen sisältö

  • perhekompassi menetelmän esittely, taustat ja keskeiset periaatteet

  • perhekompassin osa-alueet ja työskentelyn rakenne

  • kriisinäkökulma

  • työskentely koko perheen kanssa

  • perhetehtävät

Tulevat koulutukset