Siirry sisältöön
Ahdistuneen nuoren tukeminen -koulutus

Peruskoulun ja toisen asteen ammattilaisille suunnattu koulutus tarjoaa osallistujalle tietoa ja oman työnkuvan mukaisia konkreettisia välineitä ennakoida ja purkaa ahdistusta lisääviä tilanteita sekä keinoja tukea nuorta, joka kokee ahdistuneisuutta.

Nepsy-oppijan mielenterveyden vahvistaminen -koulutus

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle suunnattu koulutus tarjoaa oman työnkuvan mukaisia konkreettisia keinoja tukea nepsy-oppijan mielenterveyttä ja sitä kautta sujuvoittaa niin nepsy-oppijan kuin ammattilaisen kouluarkea.

Uupuneen nuoren tukeminen -koulutus

Ammatillisen oppilaitoksen ja lukion henkilöstölle suunnattu koulutus tarjoaa konkreettisia keinoja tukea uupunutta opiskelijaa, jonka oppiminen on vaarantunut opiskelu-uupumuksen takia.

Kehon ja mielen rauhoittamisen työpaja

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa käsitellään tietoisuus- ja tunnetaitoja ja tutustutaan lapsille sopiviin harjoituksiin.

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle

Hyvää mieltä yhdessä -koulutuksessa saat innostavia ideoita ja konkreettisia työkaluja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Hyvän mielen taitomerkki -perehdytys

Koulutuksessa tutustut Hyvän mielen taitomerkkiin, sähköiseen mielenterveystaitojen oppiaineistoon peruskouluun. Kesto 1 tunti.

Haastavat tunteet koulussa -koulutus

Koulutus tarjoaa osallistujille konkreettisia keinoja haastavien tunteiden kohtaamiseen, käsittelemiseen ja säätelyyn kouluarjessa.

Hyvän mielen koulu -koulutus yläkoulun tai yhtenäiskoulun henkilöstölle

Millainen on Hyvän mielen koulu? Tietoa ja konkreettisia työkaluja mielenterveyden edistämiseen yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa.

Hyvän mielen oppilaitos -koulutus lukion henkilöstölle

Hyvän mielen oppilaitos -koulutus perehdyttää nuorten mielenterveyden edistämiseen oppilaitoksessa.

Hyvän mielen oppilaitos -koulutus ammatillisen oppilaitoksen henkilöstölle

Hyvän mielen oppilaitos -koulutus perehdyttää nuorten mielenterveyden edistämiseen oppilaitoksessa.

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille opiskelijoille

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille opiskelijoille -koulutuksessa käsitellään maahan muuttaneiden opiskelijoiden mielenterveyden tukemista ammatillisessa oppilaitoksessa.

Nuoriin kohdistuvat lisäsäästöt kyseenalainen kehysriihipäätös

Hallituksen tavoittelema talouskasvu ei mahdollistu ilman hyvinvoivia nuoria ja hyvinvointia vahvistavaa työtä. Kehysriihen päätökset uhkaavat syventää nuorten mielenterveyskriisiä ja samalla heikentää järjestöjen kykyä vahvistaa väestön hyvinvointia ja vähentää julkisten palveluiden kuormaa.

Toimiva arki tukee mielenterveyttä

Arki tuntuu välillä raskaalta puurtamiselta, mutta pienet teot vahvistavat mielenterveyttä ja helpottavat kaikenikäisten arkea. Mikä arjessamme toimii tai mihin kaipaamme muutosta?