Siirry sisältöön
Kehon ja mielen rauhoittamisen työpaja

Varhaiskasvatuksen ja alakoulun henkilöstölle suunnatussa koulutuksessa käsitellään tietoisuus- ja tunnetaitoja ja tutustutaan lapsille sopiviin harjoituksiin.

Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle

Hyvää mieltä yhdessä -koulutuksessa saat innostavia ideoita ja konkreettisia työkaluja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Hyvän mielen taitomerkki -perehdytys

Koulutuksessa tutustut Hyvän mielen taitomerkkiin, sähköiseen mielenterveystaitojen oppiaineistoon peruskouluun. Kesto 1 tunti.

Haastavat tunteet koulussa -työpaja peruskoulun henkilöstölle

Työpajassa tutustutaan tunteiden aivokemiaan ja perehdytään keinoihin, joilla tunteita voi käsitellä ja säädellä.

Hyvän mielen koulu -koulutus yläkoulun tai yhtenäiskoulun henkilöstölle

Millainen on Hyvän mielen koulu? Tietoa ja konkreettisia työkaluja mielenterveyden edistämiseen yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa.

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutus

Mima -koulutus antaa välineitä kieli- ja kulttuuritietoiseen oppilaiden kohtaamiseen ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen perusopetuksessa.

Hyvän mielen oppilaitos -mielenterveystaitoja lukioon
Hyvän mielen lukio -koulutus lukion henkilöstölle perehdyttää opetussuunnitelman mielenterveyssisältöihin ja antaa välineitä mielenterveyden edistämiseen ja mielenterveystaitojen opettamiseen.
Hyvän mielen oppilaitos -mielenterveystaitoja ammatilliseen oppilaitokseen

Hyvän mielen oppilaitos – mielenterveystaitoja oppivelvollisille ammatilliseen oppilaitokseen -koulutus perehdyttää nuorten mielenterveyden edistämiseen oppilaitoksessa.

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille opiskelijoille

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille opiskelijoille -koulutuksessa käsitellään maahan muuttaneiden opiskelijoiden mielenterveyden tukemista ammatillisessa oppilaitoksessa.