Siirry sisältöön
Hyvän mielen perhe -koulutus neuvolaterveydenhoitajille

Koulutus tarjoaa neuvolaterveydenhoitajille tietoa sekä käytännönläheisiä vinkkejä mielenterveyden edistämistyöhön. Mielenterveyttä tarkastellaan voimavarana koko perheen näkökulmasta.

Lapsen mieli -koulutus varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Koulutuksessa tutustutaan pienten lasten mielen hyvinvoinnin edistämiseen varhaiskasvatuksen arjessa ja saadaan siihen konkreettisia ja innostavia välineitä.

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -koulutus varhaiskasvatukseen

Lapsen mieli, kieli ja kulttuuri -koulutus tarjoaa työkaluja kulttuurisesti moninaisia lapsia ja perheitä työssään kohtaaville varhaiskasvatuksen ammattilaisille.

Lapsen mieli - syventävä työpaja Kehon ja mielen rauhoittaminen
Varhaiskasvatukseen suunnatussa koulutuksessa opitaan uutta tietoisuus- ja tunnetaidoista ja tutustutaan lapsille sopiviin harjoituksiin.
Hyvää mieltä yhdessä -koulutus alakoulujen henkilöstölle

Hyvää mieltä yhdessä -koulutuksessa saat innostavia ideoita ja konkreettisia työkaluja alakoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Hyvän mielen koulu -koulutus yläkoulun henkilöstölle

Millainen on Hyvän mielen koulu? Tietoa ja konkreettisia työkaluja yläkoululaisen mielenterveyden edistämiseen.

Mielenterveystaitoja maahan muuttaneille oppilaille -koulutus

Mima -koulutus antaa välineitä kieli- ja kulttuuritietoiseen oppilaiden kohtaamiseen ja mielenterveystaitojen vahvistamiseen perusopetuksessa.

Kuule ja näe nuori

Myönteinen tunnistaminen vahvistaa kaikkea hyvää ja ainutkertaista, jota jokaisessa nuoressa on.

Näkymätön pelastusrengas

Jokainen lapsi ja nuori toivoo, että kuluva kouluvuosi olisi sellainen, että koulussa olisi kavereita, saisi olla osa ryhmää ja tulisi hyväksytyksi ikätovereiden taholta sellaisena kuin on.