Siirry sisältöön

Menetelmiä perheen voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien arvioinnin tueksi

Perhearviointimenetelmä -koulutus tarjoaa järjestelmällisen ja konkreettisen havainnoinnin, kuvailun ja arvioinnin mallin ja rakenteen, jonka avulla työntekijä voi oppia perheen kanssa käymistään keskusteluista ja perheen keskinäisen vuorovaikutuksen tarkastelusta. Perhearviointimenetelmä on hyvin konkreettinen ja hoidollinen työskentelytapa sekä vahva interventio perheen tilanteeseen, joka tarjoaa myös joukon menetelmiä, jotka auttavat perhearviointia suorittavaa työntekijää edistämään ja tukemaan perheen vuorovaikutusta. Perhearviointi on yhdessä perheen kanssa tehtävä arviointi, jossa perhe on koko ajan aktiivisena osallistujana ja työskentely tukee vahvasti yhteistyösuhdetta. Näin ollen koulutuksessakin kiinnitettään huomiota luottamuksellisen yhteistyösuhteen rakentumiseen. Perhearviointimenetelmä -koulutus soveltuu erityisen hyvin sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan työntekijöille, mutta kaikki, jotka kohtaavat työssään perheitä, saavat koulutuksesta työvälineitä ja hyötyvät koulutuksesta. Koulutusprosessi pitää sisällään viisi päivää, joista kolme päivää on yhteistä työskentelyä (luennot ja harjoitukset) ja kaksi päivää etukäteis- ja välitehtäviä.

Koulutuksen sisältö

 • perhearviointimenetelmän esittely, taustat ja keskeiset periaatteet

 • toimintamalli, jolle perhearviointi perustuu (ongelmien ja huolenaiheiden kartoitus, perheen arjen ja elämän osa-alueet, perhetausta)

 • taidot ja menetelmät perheen vuorovaikutuksen edistämiseksi (perhetehtävät ja haastattelumallit)

 • perhearviointilomakkeet (myös sähköisessä muodossa) ja niiden käyttö

 • perhearvioinnin käyttö uusperheiden ja kriisissä olevien perheiden kanssa työskennellessä

 • Perhearviointiopas

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuasi:

 • osaat käyttää perhearviointimenetelmää perheiden kanssa  työskennellessä, joko kokonaisuudessaan tai soveltaen, joitakin osa-alueita käyttäen

 • osaat soveltaa oppimiasi taitoja ja työvälineitä perheiden kohtaamiseen sekä näiden kanssa työskentelyyn

 • osaat kiinnittää huomiota käyttämiinsä kysymyksiin sekä lisätä toiminnallisuutta työskentelyssä

 • osaat kohdata perheet arvostavalla uteliaisuudella

 • tiedät, kuinka edesauttaa perheen osallisuutta sekä yhteistyösuhteen ja luottamuksen rakentumista.

 

Tulevat koulutukset:

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Marjukka Laukkanen

Johtava koulutusasiantuntija
Perhe- ja psykoterapian asiantuntemukseen pohjautuvat ammatilliset täydennyskoulutukset
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sari Kosonen

Tiimivastaava, Toimistopalvelut
+358 40 631 4494
etunimi.sukunimi@mieli.fi