Siirry sisältöön

Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen on kansalaistaito. Lasten ja nuorten arjessa läsnä olevilla aikuisilla on merkittävä rooli heidän mielenterveytensä vahvistamisessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. 

Kenelle?

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria omassa lähipiirissään, työssään tai harrastuksensa kautta.  

Koulutus sopii esimerkiksi lasten ja nuorten vanhemmille ja muille läheisille, harrastustoiminnan ohjaajille sekä sellaisille ammattilaisille, jotka kaipaavat perustietoa lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisestä. 

Mielenterveysosaamista lasten ja nuorten kohtaamiseen 

Koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heitä kohtaavien aikuisten mielenterveysosaamista. Koulutus kannustaa aikuista huomioimaan arjen vuorovaikutuksessa lapsen ja nuoren psykologiset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet sekä yksilöllisyyden.   

Nuori mieli -koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin ja opitaan tunnistamaan tilanteet, joissa lapsen tai nuoren mielenterveys on vaarassa horjua. Tavoitteena on antaa aikuisille keinoja ja varmuutta lapsen tai nuoren tukemiseen ja tarvittaessa avun hakemiseen. Koulutuksessa perehdytään tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin (masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus).  

Koulutuksessa käsitellään myös tapoja, joilla lapsia ja nuoria kohtaava aikuinen voi huolehtia omasta mielen hyvinvoinnistaan. 

Koulutuksessa käsiteltävät teemat

  • Lapsen tai nuoren arvostava kohtaaminen.

  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen arjessa.

  • Ajankohtaiset lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt.

  • Toiminta tilanteessa, kun lapsen tai nuoren mielenterveys horjuu.

  • Aikuisen omien voimavarojen merkitys lapsen tai nuoren mielenterveydelle.

Koulutukseen osallistuminen 

Verkkokoulutus koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta Moodle-oppimisympäristössä sekä verkossa tai lähitapaamisina toteutettavista yhteisistä tapaamisista Nuori mieli -ohjaajan johdolla. 

Verkkokoulutuksen laajuus on 12 tuntia ja lähikoulutuksen laajuus 14 tuntia. Todistuksen saaminen edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin sekä itsenäisesti suoritettavien tehtävien tekemistä. Poissaoloja ei voi korvata ts. korvaavia tehtäviä ei järjestetä. 

Voit osallistua avoimiin koulutuksiimme (listaus tulevista koulutuksista sivun alaosassa) tai tilata koulutuksen omalle yhteisöllesi.

Tilaa Nuori mieli -koulutus:

Maria Rautava

Koulutuskoordinaattori
Aikuistyö ja Mielenterveyden ensiapu -koulutukset
+358 40 617 5734
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Tulevat koulutukset

Tulevat koulutukset


Nuori mieli -koulutus on MIELI ry:n kehittämä koulutus. Kaikki koulutuksia pitävät ohjaajat ovat Mieli ry:n kouluttamia ja hyväksymiä. Mikäli sinulla on esteettömyyteen ja/tai saavutettavuuteen liittyviä toiveita, olethan yhteydessä koulutuksen ohjaajaan. 

Koulutuksessa ollaan vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Koulutus ei sovi akuutissa kriisissä olevalle. Koulutus voi nostaa muistoja osallistujan omasta lapsuudesta ja nuoruudesta. 

Peruskoulutuksen suoritettuaan osallistuja voi halutessaan hakeutua Nuori mieli -ohjaajakoulutukseen.