Siirry sisältöön
Koulutus

Nuori mieli -monimuotokoulutus,  29.08.- 19.09.2024

Aika:
29.8.2024 klo 17:30 – 19.9.2024 klo 20:00
Paikka:
Moodle ja Teams.
Hinta:
130 € / osallistuja. Maksutiedot Tampereen Kesäyliopiston verkkosivulla
Lisätiedot:
Ilmoittautuminen Kesäyliopiston kautta. 29.8. ja 19.9.2024 klo 17.30-20.00 Teams-webinaarit. Koulutus aloitetaan itsenäisellä materiaaleihin tutustumisella 19.8.2024 Mieli ry:n Moodlessa. Lisätiedot lähetetään sähköpostitse osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä. Ohjaajana Tarja Kallio, kalliotarja@outlook.com
Ilmoittautumisaika:
30.4.2024 – 15.8.2024
Ilmoittaudu koulutukseen

Nuori mieli -koulutus on tarkoitettu aikuisille, jotka kohtaavat 7–18-vuotiaita lapsia ja nuoria omassa lähipiirissään, työssään tai harrastuksensa kautta.

Koulutuksen tavoitteena on edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä lisäämällä heitä kohtaavien aikuisten mielenterveysosaamista. Koulutus kannustaa aikuista huomioimaan arjen vuorovaikutuksessa lapsen ja nuoren psykologiset tarpeet, voimavarat ja vahvuudet sekä yksilöllisyyden.   

Nuori mieli -koulutuksessa tutustutaan lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja ilmiöihin ja opitaan tunnistamaan tilanteet, joissa lapsen tai nuoren mielenterveys on vaarassa horjua. Tavoitteena on antaa aikuisille keinoja ja varmuutta lapsen tai nuoren tukemiseen ja tarvittaessa avun hakemiseen. Koulutuksessa perehdytään tavallisimpiin lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja häiriöihin (masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus).  

Koulutuksessa käsitellään myös tapoja, joilla lapsia ja nuoria kohtaava aikuinen voi huolehtia omasta mielen hyvinvoinnistaan. 

Koulutuksen teemat:

  • Lapsen tai nuoren arvostava kohtaaminen.
  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen arjessa.
  • Ajankohtaiset lasten ja nuorten mielenterveyteen vaikuttavat ilmiöt.
  • Toiminta tilanteessa, kun lapsen tai nuoren mielenterveys horjuu.
  • Aikuisen omien voimavarojen merkitys lapsen tai nuoren mielenterveydelle.

Monimuotokoulutus koostuu itsenäisestä verkko-opiskelusta Moodle-oppimisympäristössä sekä verkossa toteutettavista yhteisistä Teams- tapaamisista Nuori mieli -ohjaajan johdolla. 

Monimuotokoulutuksen laajuus on 12 tuntia. Todistuksen saaminen edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin sekä itsenäisesti suoritettavien tehtävien tekemistä. Poissaoloja ei voi korvata ts. korvaavia tehtäviä ei järjestetä. 

Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: