Siirry sisältöön

Asiakaspalvelutehtävissä ja auttamistyössä toimivat kohtaavat työssään erilaisia, monenlaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. He vastaanottavat myös asiakkaan huolia ja hankalia tunteita. Psyykkinen kuormitus ja esimerkiksi jatkuva riittämättömyyden tunne voivat altistaa stressille ja lopulta uupumukselle. Käytännönläheinen koulutus antaa tietoa siitä, miten ihmiset käyttäytyvät vaikeissa elämäntilanteissa.; minkälaiset tunteet ottavat vallan ja miten tunteiden kanssa voi toimia; miten tunnetaitoja voi harjoitella; miten asiakkaan kanssa voi puhua siten, että oma kuormitus ei kasva liian suureksi; miten huolehtia omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Koulutus on suunnattu työntekijöille, jotka kohtaavat työssään vaikeissa elämäntilanteissa ja/tai kriiseissä olevia ihmisiä sekä haasteellisia työtilanteita.

 

Koulutuksen osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

– ymmärtää, miten kriisiytynyt ihminen ja mieli toimivat
– tietää, miten tunteet vaikuttavat toimintaan ja miten tunteita voi hyödyntää
– on saanut lisää konkreettisia työvälineitä haasteellisissa asiakastilanteissa toimimiseen tai kriisissä olevan kohtaamiseen
– osaa kiinnittää huomiota omaan jaksamiseen ja kuormitukselta suojautumiseen

Koulutuksen sisältö

Kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen
– miten mieli toimii?
– perustietoa kriiseistä
– miten ihmiset käyttäytyvät hankalissa elämäntilanteissa ja kriiseissä?
– mitä on hyvä huomioida, kun kohtaa kriisissä olevan ihmisen?

Tunteet ja tietoinen toiminta haasteellisissa työtilanteissa
– miten tunteet vaikuttavat ja miten niitä voi hyödyntää informaationa itsestä ja asiakkaasta?
– miten syntyy motivoiva vuorovaikutus ja keskustelun keinoja

Stressaavat asiakastilanteet ja työssä jaksaminen

– myötätunnon tasot ja etäisyyden säätely
– stressi ja sen käsittely
– jaksaminen, itsen suojaaminen ja oman työn rajat

Kysymyksiä ja keskustelua

 

Koulutus järjestetään tilauskoulutuksena.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Marjukka Laukkanen

Johtava koulutusasiantuntija
Perhe- ja psykoterapian asiantuntemukseen pohjautuvat ammatilliset täydennyskoulutukset
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sari Kosonen

Tiimivastaava, Toimistopalvelut
+358 40 631 4494
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Sivua muokattu 19.5.2022