Siirry sisältöön

Psykoterapian perusteet -koulutus täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon tai muun soveltuvan alan ammattihenkilöiden perustutkintoa, erityisesti psykoterapeuttisten valmiuksien osalta. Koulutuksen aikana perehdytään ihmisen psyykkiseen kasvuun ja kehitykseen, opitaan tunnistamaan ja erottelemaan psyykkisen häiriön muodot ja soveltamaan tietoja käytännössä eri ikäryhmien kanssa työskentelyssä sekä käyttämään psykoterapeuttisia työotteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen periaatteita. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on hyvät tiedot mielenterveyden palvelujärjestelmästä, laista ja asetuksista sekä erilaisista psykoterapiasuuntauksista. Psykoterapian perusteet -koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi, mutta se antaa myös kelpoisuuden hakea psykoterapeutti koulutukseen (koulutus on laajuudeltaan Valviran psykoterapeuttisten valmiuksien erikoisopinnoilta edellyttämä 30 op), mikäli hakijan pohjakoulutus täyttää yliopistojen hakukriteerit.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opiskelu perustuu prosessimuotoiseen työskentelyyn ja oman työn kehittämiseen. Koulutus sisältää 20 lähiopetuspäivää (teoriaseminaarit), oppimispäiväkirjan, kirjalliset tehtävät, yksilö- ja ryhmätyöt, kirjallisuuteen perehtymisen sekä opinnäytetyön, joka on omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä.

 

Koulutuksen sisältö

 • Ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys

 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatriset häiriöt, häiriöiden tutkiminen, diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka

 • Lasten, nuorten ja aikuisten psykiatristen häiriöiden hoidon ja kuntoutuksen menetelmät

 • Mielenterveystyötä koskeva lainsäädäntö ja etiikka, sekä mielenterveystyön ja psykiatrisen hoidon palvelujärjestelmä

 • Psykoterapian erityiset ja yleiset vaikuttavuustekijät

 • Mikä on ja mikä ei ole psykoterapiaa, terapiasuhteen syntyminen

 • Mitä ominaisuuksia psykoterapeutilta edellytetään

 • Oppimispäiväkirja

 • Opinnäytetyö / Kehittämistehtävä

 

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja:

 • tietää enemmän ihmisen psyykkisestä kasvusta ja kehityksestä sekä psykoterapian erilaisista suuntauksista ja vaikuttavuudesta

 • omaa lisää tiedollisia ja taidollisia valmiuksia psykiatrisesta hoidosta ja mielenterveystyöstä sekä hyvän yhteistyösuhteen ja luottamuksen rakentamisesta asiakassuhteessa

 • osaa tutkia ja tarkastella omaa tapaansa tehdä työtä

 • on pätevä hakemaan psykoterapeuttikoulutukseen soveltuvan tutkinnon pohjalta.

 

Tulevat koulutukset: