Siirry sisältöön

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

MYÖTE-hankkeessa jatkokehitetään työntekijöiden mielenterveyden vahvistamisen tueksi ja kannustimeksi työpaikoille tarkoitettua Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä. Merkkipalvelulle rakennetaan uusintahakuprosessi sekä suunnitellaan ja toteutetaan uusi verkkopalveluratkaisu. Uusi digitaalinen ratkaisu rakentuu Hyvän mielen työpaikka® -merkin uudesta verkkosivustosta sekä sen yhteyteen toteutettavasta extranet-palvelusta. Lisäksi merkille suunnitellaan rekisteriratkaisu.

Kehittämistyön rinnalla jatketaan Hyvän mielen työpaikka® -merkin maltillista markkinointia sekä käsitellään merkkihakemuksia, tuetaan organisaatioita tarvittaessa hakuprosessin käynnistämisessä ja myönnetään Hyvän mielen työpaikka -merkkejä hyväksytyn suunnitelman MIELI ry:lle toimittaneille organisaatioille.

Yrittäjien hyvinvointityö

MYÖTE-hankkeessa uudistetaan lisäksi yrittäjille suunnatun hyvinvointikoulutuksen sisältö ja rakenne sekä luodaan yrittäjien jaksamista ja mielen hyvinvointia tukeva verkkomenetelmä. Hankkeen aikana tavoitetaan 50-100 yrittäjää, jotka osallistuvat verkkomenetelmän testaamiseen ja kehittämiseen. Samalla hankkeeseen osallistuvien yrittäjien mielenterveysosaaminen ja -taidot vahvistuvat. Hankeaikana tiivistetään yhteistyötä ja kehitetään uusia toimintamuotoja yhteistyöverkostojen kanssa hankkeessa kehitettävän verkkomenetelmän levittämiseksi.


Osa laajempaa MYÖTE-hanketta

Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä eli MYÖTE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja sen päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja MIELI ry. Hanke toteutetaan 3/2021 – 8/2023 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena on

  1. vahvistaa ja tukea työssä olevien psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä,
  2. vähentää mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä ja sen myötä nostaa työllisyysastetta ja tuottavuutta sekä vähentää työkyvyttömyydestä johtuvia kustannuksia sekä
  3. tuottaa tietoa päätöksenteon ja sote-palveluiden kehittämisen tueksi alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeessa kehitetään alueelliset toimintamallit mielenterveyden tukemiseen sekä tuetaan työyhteisöjä löytämään keinoja vahvistaa henkilöstön mielenterveyttä. Alueellisissa toimintamalleissa lisätään työterveyshuollon ja muiden sote-toimijoiden yhteistyötä mielenterveyshäiriöiden, etenkin masennuksen, hoidossa. Uuden toimintamallin myötä muusta terveydenhuollosta ohjataan mielenterveyspotilas työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn- ja työhön paluun tukitoimia varten.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo sekä Euroopan sosiaalirahaston logo