Siirry sisältöön

Hyvän mielen työpaikka® -merkki

MYÖTE-hankkeen aikana rohkaistiin työpaikkoja tavoittelemaan Hyvän mielen työpaikka® -merkkiä, joka kannustaa organisaatioita kehittämään omia toimintatapojaan ja rakenteitaan sellaisiksi, että ne edistävät työtekijöiden psykososiaalisia voimavaroja ja vähentävät työn kuormittavuutta. Hankeaikana saatiin 97 Hyvän mielen työpaikka® -merkkihakemusta.

Hankkeessa Hyvän mielen työpaikka® -merkille suunniteltiin ja toteutettiin uusi, käyttäjäystävällinen digitaalinen verkkopalveluratkaisu, jossa yhdistyvät työpaikkojen kehittämistyön tueksi kootut tietosisällöt ja merkin hakuprosessi. Myös merkkikonseptia kehitettiin eteenpäin luomalla merkille uusintaprosessi, joka motivoi organisaatioita pitkäjänteiseen, laaja-alaiseen ja systemaattiseen kehittämistyöhön henkilöstön mielenterveyden ylläpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Yrittäjien hyvinvointityö

MYÖTE-hankkeessa kehitettiin yrittäjien mielenterveysosaamista ja -taitoja vahvistava verkkomenetelmä. Hankkeen tuloksena syntyi Yrittäjän mieli -verkkovalmennus, joka on Moodle-oppimisalustalla toteutettava ja etänä suoritettava valmennusprosessi. Verkkomenetelmä on suunnattu yksin-, mikro- ja pienyrittäjille, joilla on ensimmäisiä oireita jaksamisen ongelmista ja jotka tahtovat vahvistaa mielensä voimavaroja.

Hankkeen aikana verkkomenetelmää testattiin neljässä valmennusryhmässä, joihin osallistui 129 yrittäjää. Testiryhmien palautekyselyn tulokset osoittivat, että kehitetty verkkomenetelmä vahvistaa siihen osallistuvien yrittäjien mielenterveysosaamista ja -taitoja ja tukee mielen hyvinvointia.


Osa laajempaa MYÖTE-hanketta

Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä eli MYÖTE-hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja sen päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Osatoteuttajina toimivat Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja MIELI ry. Hanke toteutettiin 3/2021 – 10/2023 välisenä aikana.

Hankkeen tavoitteena oli

  1. vahvistaa ja tukea työssä olevien psyykkistä ja sosiaalista työ- ja toimintakykyä,
  2. vähentää mielenterveysperusteista työkyvyttömyyttä ja sen myötä nostaa työllisyysastetta ja tuottavuutta sekä vähentää työkyvyttömyydestä johtuvia kustannuksia sekä
  3. tuottaa tietoa päätöksenteon ja sote-palveluiden kehittämisen tueksi alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Hankkeessa kehitettiin alueelliset toimintamallit mielenterveyden tukemiseen sekä tuettiin työyhteisöjä löytämään keinoja vahvistaa henkilöstön mielenterveyttä. Alueellisissa toimintamalleissa lisättiin työterveyshuollon ja muiden sote-toimijoiden yhteistyötä mielenterveyshäiriöiden, etenkin masennuksen, hoidossa. Uuden toimintamallin myötä muusta terveydenhuollosta ohjataan mielenterveyspotilas työterveyshuoltoon aktiivisia työkyvyn- ja työhön paluun tukitoimia varten.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -logo sekä Euroopan sosiaalirahaston logo