Siirry sisältöön

Mielen hyvinvoinnin rakennuspuut ikääntyville (MIRAKLE) -hanke päättyi vuonna 2016, mutta ikäihmisten mielenterveyden edistäminen jatkuu MIELI ry:ssä Veikkauksen tuotoilla kohdennetun toiminta-avustuksen turvin. MIRAKLE-hanketta rahoitti Raha-automaattiyhdistys, osana Eloisa ikä -ohjelmaa.

Hanke käynnisti MIELELLÄÄN -verkoston, jossa tehdään tiivistä yhteis- ja kehittämistyötä muiden ikääntyvien mielen hyvinvointia edistävien hankkeiden kanssa.  Tämä yhteistoiminta jatkuu.

MIRAKLE-hankkeessa tuotettuja materiaaleja ja työvälineitä

Seniori Hyvinvointitreenit – hyvää oloa ja mieltä ryhmässä

Seniori Hyvinvointitreenit on tavoitteellista mielen hyvinvointia vahvistavaa ryhmätoimintaa yli 60-vuotialle. Osallisuuden, toiminnallisuuden sekä voimavarojen vahvistuminen ovat treenien suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtina.  Treenit tarjoavat osallistujille myönteisiä hyvinvointia tukevaa tietoa ja kokemuksia. Näitä voivat olla esimerkiksi mielen taidot ikääntyessä ja kulttuuri hyvinvoinnin tuojana.

Treenikertojen sisällöt suunnitellaan osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti 6-12 kertaa noin 2 tuntia kerrallaan. Ryhmää ohjaa aina vähintään kaksi ohjaajaa. Ohjaajat voivat olla sekä vapaaehtoistoimijoita että ammattilaisia.

Seniori Hyvinvointitreenit on muotoiltu MIELI ry:n Hyvinvointitreenit-mallista ikäihmisten toimintaan soveltuviksi vapaaehtoistoimijoiden sekä yhteistyöverkoston kanssa. Tähän mennessä on huomattu mallin soveltuvan erilaisille ryhmille ja organisaatioille. Sitä voi soveltaa esimerkiksi vapaaehtoisten jaksamisen tueksi, palvelutalojen yhteisöllisenä hyvinvointia tukevana toimintana tai esimerkiksi osaksi yhdistysten tarjoamaa toimintaa ikäihmisille omalla toiminta-alueellaan. Vaikka hanke on päättynyt, Seniori Hyvinvointitreenit -toiminta jatkuu MIELI ry:ssä.

Treenien toteuttamisen tueksi hanke järjesti ohjaajakoulutusta, kehitti mielen hyvinvointia tukevia toimintavälineitä, julkaisi oppaan ohjaajille ja työkirjan osallistujille. Lataa OHJAAJAN OPAS . Oppaaseen on yhdelle sivulle kerätty IKÄÄNTYVÄN HYVÄN MIELEN TAITOJA.

Ikäihmisille suunnatun kriisiavun kehittämistyö

Mirakle-hankkeessa toteutettiin jalkautuvan kriisityön pilotti, jossa kokeiltiin yli 60-vuotiaille sopivaa, asiakkaan toivomaan paikkaan (esim. koti) vietävää/tuotavaa kriisityötä. Kokeilun avulla kerättiin tietoa siitä, millaista jalkautuva, kotiin vietävä kriisityö parhaimmillaan voisi olla. Etsivä ja löytävä työ sekä verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa olivat kokeilussa keskeistä.

Kokeilu toteutettiin yhteistyössä Tampereen kriisikeskus Osviitan sekä Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Likioma-hankkeen kanssa 1.10.2014-31.12.2015. Kokeilu on tallennettu Innokylään ja posterille.

Hankkeen julkaisut

  • Vanhustyö-lehti 4/16 Sonja Maununahon artikkeli KRIISIAPU ON KOHTAAMISTA
  • Mielenterveys-lehden 6/2015 artikkeli MYÖNTEISESTÄ MUISTELUSTA VOIMAA
  • Perhehoito-lehti 6/2015 Sonja Maununahon kolumni MUUTTUVA MENNEISYYS
  • Hämeen Sanomien julkaistiin 24.10.2015 ARTIKKELI SENIORI HYVINVOINTITREENEISTÄ
  • Gerontologia-lehden numerossa 2/2015 Ilka Haarnin kirjoitus ELÄKEIKÄISTEN NAISTEN POHDINTOJA HYVINVOINNISTA YHTEISKEHITTÄMISEN KONTEKSTISSA
  • Ilka Haarnin (3.4.2013) koostama esitys siitä, mitä mielen hyvinvointi tarkoittaa eläkeiässä ja miten siitä voisi pitää huolta. MIELEN HYVINVOINTI ELÄKEIÄSSÄ 
  • Vanhustyön uudet tuulet -lehden 7/2012 teemanumero oli ”Mielenterveys.” Maria Viljasen artikkeli MIELEN HYVINVOINTI TUO VOIMAA ELÄMÄÄN.