Siirry sisältöön

Omien elämänkokemusten jäsentyminen vahvistaa minuuden tunnetta. Muistelun kautta voi tuntea itsearvostusta, ainutlaatuisuutta ja hyväksyntää niin itseään kuin elämäänsä kohtaan.

Myönteinen muistelu voi toimia eräänlaisena voimavarapankki. Vaikeita muistoja ei kannata ohittaa, vaan paneutua niihin yhtä lailla kuin myönteisiinkin. Vaikeiden muistojen kohdalla voi pohtia samalla selviytymiskeinoja: miten niistä on selvinnyt ja päässyt eteenpäin.

Työ­ka­lu­ja muis­te­lun jä­sen­tä­mi­seen

Muistelua voi toteuttaa juuri niillä välineillä kuin itse haluaa. Muistoja voi paitsi kirjoittaa, myös maalata tai koostaa vanhoista lähteistä. Tuttu musiikki menneiltä vuosilta, kuvat tai esineet voivat herätellä muistoja: niitä voi tietoisesti käyttää muistelun aktivoimiseen.

Esineet ovat hyviä muistelun lähteitä. Tärkeistä asioista muistuttavista tai itselle tärkeistä esineistä voi koota muistelurasian. Rasiaan voi kerätä myös valokuvia ja lehtileikkeitä. Esineiden avulla muistoista voi olla helpompaa puhua. Muistorasia on helppo kuljettaa paikasta toiseen, jolloin se voi toimia kiinnekohtana uusissa elämäntilanteissa.

Muistella voi myös yhdessä toisten kanssa, sekä haastattelemalla omassa elämänhistoriassa läheisiä ihmisiä näiden näkemyksistä ja kokemuksista. Kiinnostavaa on, että jokaisella on hieman erilainen näkökulma menneisyyden asioihin ja tapahtumiin. Keskustelu menneisyydestä toisten kanssa voi avata myös itselle uudenlaisia tulkintoja. Muistelu voi laajentua myös perheeseen ja sukuun: se voi olla arvokasta työtä toistenkin kannalta.

Elä­män­ta­ri­nan kir­joit­ta­mi­nen

Elämäntarinan kirjoittamisen kautta voi tarkastella omaa elämänhistoriaa tai perheen ja suvun historiaa. Kirjoitetut elämäntarinat voivat olla tärkeä osa sukupolvien ketjua, ja avata esimerkiksi lastenlapsille tärkeää tietoa.

Elämänkulun tapahtumien, paikkojen ja henkilöiden lisäksi voidaan kirjoittaa oman elämän kannalta merkityksellisistä kokemuksista: elämänvalinnoista, huippuhetkistä ja virstanpylväistä. Myös kirjoittaminen elämänkriiseistä, ongelmista ja selviytymisistä voi olla hyvin antoisaa.

Jotkut löytävät itsensä ja juurensa sukututkimuksen kautta. Kevyemmin tämän voi tehdä laatimalla omasta perheestään sukupuun.  Papunetin sivuilta löytyy sukupuu-peli. Suvun perinteitä ja arvoja voi myös tarkastella kirjoittamalla niistä.

Myön­tei­sen muis­te­lun kor­tit

MIELI ry:ssä ikäihmisten kanssa yhteiskehitetyt myönteisen muistelun kortit ohjaavat pelaajia muistelemaan myönteisiä tapahtumia ja näin vahvistamaan hyvinvointiaan. Muistelun lisäksi kortit auttavat pitämään yllä myönteistä näkökulmaan elämään nykyhetkessä.