Siirry sisältöön
Tutustu itseesi

Itsetuntemus on kykyä havaita omia ajatuksia, tunteita, tarpeita ja toiveita, vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Se on myös kykyä erottaa nämä ulkomaailmasta sekä toisten ajatuksista, tunteista ja tarpeista.

Itsen tuntijaksi: 5 vinkkiä minätietoisuuteen ja minäviesteihin

Se, miten kuuntelee omia ajatuksiaan ja tunteitaan ja asennoituu itseään kohtaan, on ensiarvoisen tärkeää omalle hyvinvoinnille. Samalla se muodostaa perustan vuorovaikutustaidoille, sille, miten kuuntelemme ja kohtaamme toisia.

Muistelu mielen voimavarana ja identiteettityönä

Muistelu antaa mahdollisuuden tarkastella ja ymmärtää elettyä elämää ja itseä. Muistellessa luotaamme ja tutkimme samalla identiteettiämme, omaa käsitystä itsestämme.

Millaisia asioita arvostan?

Arvot vaikuttavat elämän pieniin ja suuriin valintoihin. Omien arvojen tunteminen auttaa tekemään itselle sopivia ratkaisuja: tämä on osa itsetuntemusta. Arvot voivat muuttua elämän aikana.

Myötätunto on kaikille hyväksi

Myötätunto ja ystävällinen suhtautuminen niin itseä kuin toisiakin kohtaan lisää hyvinvointia. Anteeksi antaminen on usein osa myötätunnon harjoittamista, jota voi opetella esimerkiksi tietoisuustaitojen avulla.