Gå till innehåll

Självkännedomen byggs upp med början i barndomen och fördjupas med ålder och livserfarenhet. Du kan stärka och träna din självkännedom i alla åldrar, till exempel genom att reflektera över dina egna styrkor och dina målsättningar och till vad du skulle vilja avsätta mera tid i ditt liv. Genom att i vardagen göra val som står i samklang med med dina mål kan du leva det liv som är rätt för dig.

Självkännedom svarar på frågorna om vem och vad jag är, hur och varför jag känner, upplever och reagerar, agerar och beter mig i olika situationer. En god självkännedom kan stärka självkänslan. Ju bättre du känner till dina egenskaper, styrkor och karaktärsdrag, desto bättre kan du använda dem i ditt liv och dina relationer.

Bekanta dig med dig själv

Självkännedomen kan stärkas i alla åldrar genom att vara närvarande med sig själv i nuet och att acceptera sig själv utan ansträngning att förändra eller modifiera sig själv, sina känslor eller upplevelser till något annat än vad de är just nu.

Genom att reflektera över dina egna tankar, känslor, sinnestillstånd och beteenden, till exempel din växelverkan med andra, kan du lära känna dig själv bättre.

Intressera dig för dig själv, var nyfiken på dig själv och öppen mot vad du känner.
Stanna av regelbundet, då och då. Avsätt då tid på att observera ditt eget välbefinnande, dina tankar och dina känslor.
Skriv ner (eller diktera) de bekymmer eller svårigheter, känslor, förhoppningar och mål som finns i ditt sinne, till exempel i en dagbok.
Försök ta hand om dina egna behov och fråga dig själv vad om är bra för dig i vardagen. Gör dessa saker.
Tänk på vad som är viktigast för dig i livet. Gå mot det.
Känn igen dina styrkor. Var uppmärksam på dem och uppskatta dem.
Reflektera över hur du vill utvecklas. Skapa listor med små steg för att komma vidare och fundera över dagliga uppgifter för att utvecklas.
Reflektera över hur du kan visa självmedkänsla och ta hand om dig själv.
Prata med nära människor som du litar på om vad som är betydelsefullt för dig.
Om du står inför svårigheter, kom ihåg att du inte behöver klara dig ensam. Det lönar sig allitd att söka samtalshjälp och annan hjälp.

Barnets självkännedom och självkänsla kan stöttas

Självkännedom och självkänsla byggs redan från tidig ålder genom den omsorg som vuxna visar. Vuxna kan stötta barnets självkänsla och stärka den begynnande självkännedomen till exempel genom att

  • ta hand om barnets behov och välbefinnande på ett åldersanpassat sätt
  • vara närvarande och visa intresse för barnet, hens känslor, tankar och handlingar,
  • lägga märke till barnets känslotillstånd och ge dem ord för barnet
  • sätta ord också på dina egna sinnestillstånd för barnet på ett åldersanpassat sätt.

Att minnas stärker sinnet och identiteten

Att hänge sig åt minnen ger en möjlighet att se på och förstå livet du levt och dig själv. Genom minnena utforskar vi samtidigt vår identitet och vår egen uppfattning om oss själva.

Att minnas innebär samtidigt en möjlighet att sortera sin livserfarenhet och stärka sin jagkänsla. Genom att minnas kan man odla självuppskattning och acceptans av sig själv och sitt liv.

Positiva minnen kan fungera som en sorts resursbank. Ändå ska man inte undvika svåra minnen. Det är bra att gå igenom både positiva och svåra minnen. När det gäller svåra minnen kan man i sitt sinne gå igenom hur man klarat sig och lyckats hantera svåra situationer.

Erinran kan genomföras med precis de medel du vill. Minnen kan inte bara skrivas, utan också målas eller sammanställas från gamla källor. Bekant musik från tidigare år, bilder eller föremål kan väcka minnen: de kan medvetet användas för att aktivera minnet.

Föremål är goda källor till minne. Du kan sätta ihop en minneslåda för föremål som påminner dig om viktiga saker eller är viktiga för dig. Du kan också samla foton och tidningsurklipp i lådan. Föremål kan göra det lättare att prata om minnen. Minnesboxen är lätt att transportera från en plats till en annan, vilket gör att den kan fungera som en fixtur i nya livssituationer.

Du kan också minnas tillsammans med andra, samt genom att intervjua nära personer i deras egen livshistoria om deras åsikter och erfarenheter. Intressant nog har alla ett lite olika perspektiv på saker och händelser i det förflutna. Att samtala om det förflutna med andra kan också öppna upp för nya typer av tolkningar för dig själv. Åminnelse kan också sträcka sig till familj och familj: det kan vara ett värdefullt arbete för andra också.


Att skriva en livsberättelse

Genom att skriva en livsberättelse kan du se din egen livshistoria eller familje- och familjehistoria. Skriftliga livsberättelser kan vara en viktig del av generationskedjan, och öppna upp viktig information till exempelvis barnbarn.

Förutom livshändelser, platser och människor kan du skriva om upplevelser som är relevanta för ditt eget liv: livsval, höjdpunkter och milstolpar. Att skriva om livets kriser, problem och hantering kan också vara mycket givande.

Vissa finner sig själva och sina rötter genom släktforskning. Det är lättare att göra detta genom att skapa ett släktträd för din egen familj. Det finns ett släktträdsspel på Papunets hemsida. Familjens traditioner och värderingar kan också ses genom att skriva om dem.


Kort för positiva minne
n

De positiva minneskorten som utvecklats av MIELI rf tillsammans med äldre vägleder dig att minnas positiva händelser och på så sätt stärka ditt välbefinnande. Förutom minnet hjälper korten till att upprätthålla ett positivt perspektiv på livet i nuet.

Länk: Kort för positiva minnen