Gå till innehåll

Självkännedom och självkänsla

Självkännedom är förmågan att uppfatta sina egna tankar, känslor, motiv, behov, önskningar och beteenden. God självkännedom hjälper dig att identifiera vad som är viktigt för dig och dina livsmål

En bild på styrkokortet

Styrkokorten

Styrkokorten kan användas ensamma, i grupp, eller i par. De kan användas i arbetslag, i diskussionsgrupper, för att underlätta rekrytering eller utvecklingssamtal

Fjurton totemdjur

Temperamentstotem

Temperamentstotem är en uppgift som hjälper eleven att acceptera sitt temperament och se dess styrkor. …