Siirry sisältöön
Rantahiekkaan piirretty sydän
Omien arvojen tunnistaminen edistää hyvinvointia. Kuva: Vastavalo

Arvojen tunteminen auttaa motivaation lähteille

Itselle keskeisten tavoitteiden näkemiseksi on hyvä tuntea itseään ja omia arvojaan. Kun tietää, mikä on itselle tärkeää ja mitä arvostaa, on helpompi suunnistaa elämässä oikein ja tavoitella itselle tyydyttäviä päämääriä.

Motivaatio on yhteydessä arvoihin. Motivoituminen, viihtyminen tai menestyminen on todennäköisempää asioissa, jotka kokee omakohtaisesti mielekkäiksi ja arvokkaiksi, ja joissa voi toteuttaa itseään. Siksi arvojen pohtiminen voi lisätä hyvinvointia ja kirkastaa elämän suuntaa.

Ulkoinen motivaatio perustuu palautteeseen ja palkintoihin ympäristöstä. Esimerkkejä tällaisesta voivat olla esimerkiksi tykkäykset somessa, raha tai kehut. Niilläkin on merkityksensä, mutta niillä voi olla enemmänkin välinearvoa.

Sisäinen motivaatio tarkoittaa, että henkilö kokee toiminnan itsensä palkitsevana ja saa siitä sisäistä mielihyvää. Sisäinen motivaatio on omien arvojen mukaista toimintaa, ja sinänsä kannustavaa.

Omaksi koettuihin arvoihin liittyy myönteisiä tunteita ja sitoutumista. Myönteiset tunteet ovat tärkeitä, kun pyrkii kohti omaa tavoitetta. Ne antavat voimaa tehdä työtä päämäärän hyväksi. Vahva sitoutuminen ja työskentely tavoitteen puolesta taas tekevät siitä todennäköisemmin saavutettavan, olipa kysymys opinnoista, mieluisan kodin tai työpaikan löytämisestä, tai jonkun uuden taidon oppimisesta. 

Arvot muutoksessa

Arvot eivät pysy aina samoina, vaan voivat muuttua elämän kuluessa. Aikuistuminen on ajanjakso jolloin kasvava nuori tulee kohdanneeksi vanhempien ja suvun arvot, ja pohtineeksi, sopivatko ne itselle vai ovatko omat arvot jotain muuta.

Omat arvot voivat joutua myöhemminkin koetukselle. Iän ja elämänkokemuksen karttuminen, mutta myös muutokset ja kriisit voivat muuttaa elämän tärkeysjärjestystä.

Arvojen muuttuessa elämään ilmestyy uusia asioita, tapoja ja tottumuksia, ja aiemmin tärkeänä pidetyt asiat voivat kadota. Esimerkiksi ajankäyttö voi muuttua siten, että ihminen alkaa käyttää perheen parissa enemmän aikaa, kun aiemmin elämä oli työkeskeisempää.

Joskus omien arvojen kirkastamisessa tarvitaan perusteellisempaa pohdintaa ja oman itsensä kuuntelua. Siinä auttavat osin samat asiat kuin itsetuntemuksen kehittämisessä.

Arvoristiriidat vaikeuttavat toimintaa

Jos omat arvot ja käytännön toiminta ovat ristiriidassa keskenään, se voi aiheuttaa stressiä, paineita ja vaikeuksia toimia. Jos omia arvojaan eli itselleen tärkeitä asioita ei tunne, voi tulla toimineeksi ulkoa ohjautuvasti, toisten päämääriä ja tavoitteita toteuttaen.

Paitsi omien arvojen mukainen toiminta, myös yhteiset arvolähtökohdat yhteistyökumppaneiden kanssa tekevät vuorovaikutuksesta helpompaa ja elämästä sujuvampaa.

Peilaa motivaatiota ja arvojasi:

  1. Tee lista sinulle kaikkein tärkeimmistä asioista elämässä. Pidä sitten listaa päivittäisistä toimistasi ja rutiineistasi esimerkiksi parin viikon ajan. Vertaa ajanjakson päätyttyä kahta listaa ja käytä kahta eri väristä yliviivaustussia: merkkaa toisella arvojesi mukaiset tekemiset ja toisella ne, jotka eivät vastaa arvojasi. Tarkastele lopuksi tekemisen listaa: näkyvätkö tärkeimmät asiat joka päivä arjessa?
  2. Käy mielessäsi läpi tai kirjaa paperille saavuttamiasi päämääriä ja tavoitteita viime vuosien ajalta. Peilaa sitten saavutuksiasi itselle tärkeisiin asioihin eli arvoihisi. Ovatko ne keskenään sopusoinnussa?
  3. Hakeudu innostavien ja myönteisten ihmisten seuraan, joilta saat voimaa, tukea ja innostavia uusia ajatuksia. Auttavatko keskustelut innostavien ihmisten kanssa peilaamaan sinulle tärkeitä asioita?

Arvot ovat uskomuksia ja käsityksiä arvokkaista, hyvinä ja tärkeinä pidetyistä asioista ja keskeinen osa minäkuvaa. Tietoisuus omista arvoista auttaa rakentamaan omannäköistä elämää ja voimaan hyvin.

Arvoja omaksutaan niin kasvatuksessa, erilaisissa ihmissuhteissa ja ympäröivän kulttuurin, esimerkiksi median välityksellä. Jokainen aikuinen valitsee viime kädessä omat arvot eli sen, mitä pitää tärkeänä, itse.

Arvot ovat yhteisöllisiä: samat arvot yhdistävät samanhenkisiä ihmisiä. Yhteisille arvoille perustuu esimerkiksi poliittisten puolueiden, uskonnollisten yhteisöjen tai järjestöjen toiminta.

Osa arvoista on itseisarvoja eli itsessään tärkeitä. Osalla arvoista välinearvo, eli ne eivät itsessään ehkä ole tärkeitä mutta niiden avulla voidaan saavuttaa merkityksellisiä asioita (esim. raha). Arvot konkretisoituvat vasta toiminnassa eli kun tavoitellaan tärkeitä asioita.

Flow-tila ei tule sitä etsimällä, vaan siihen päästään keskittymällä tekemään asioita, jotka ovat tärkeitä ja kiinnostavia, eli omien arvojen mukaisia. Tehtävässä tarvittavat taidot ovat myös yksi edellytys.

Flow-kokemus on virtaava tila, jossa ihminen toimii helposti, ilman suorittamista. Tehtävä innostaa ja imaisee mukaan niin, että ei tarvitse erikseen ponnistella päämäärän eteen. Ihminen on yhtä toiminnan ja tavoitteen kanssa, jotka ovat jo itsessään palkitsevia. Tavoite ja päämäärä ovat vähemmän tärkeitä, itse tekeminen on keskipisteessä.

Flow-kokemus syntyy, kun tehtävä tai suoritus on mielekäs ja sopivan haasteellinen, voimavarat ja taidot riittävät tehtävään, keskittyminen kohdistuu itse toimintaan, ajan tunne katoaa, ja lopputulosta tärkeämpi on ilo itse toiminnasta ja tekemisestä.