Gå till innehåll

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf:s uppgift är att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa.

MIELI rf:s högsta beslutande organ är förbundsmötet, som möts en gång per år.

MIELI rf koordinerar kriscenternätverket, som består av 22 kriscenter runtom i Finland. MIELI upprätthåller kristelefonen, som erbjuder samtalsstöd vid kriser på olika språk. Ett syfte med kristelefonen är förebyggande av suicid. Tukinet är en finskspråkig plattform på nätet som erbjuder hjälp, stöd och möjligheter till utbyte av personliga erfarenheter.

MIELI upprätthåller även Brottsofferjouren som erbjuder hjälp, stöd och rådgivning för brottsoffer, deras närstående och övriga parter i straffprocessen.

Lappvikens Källa är ett centrum för psykiskt välbefinnande och en mötesplats för kultur i Helsingfors. MIELI rf:s samhälleliga företag Lappvikens Källa Ab förvaltar utrymmena på Lappviken. Stiftelsen Lappviken sr stöder verksamheten på Lappviken och skyddar områdets byggnads- och kulturhistoria samt parkens naturvärden.

MIELI rf är huvudman för kollektivet Sekasin, som består av många aktörer med visionen att ingen ung person ska lämnas ensam med sitt illabefinnande.

Sidan har redigerats 4.2.2024