Gå till innehåll

Ömsesidighet är grunden för växelverkan: båda eller alla parterna bidrar till den gemensamma diskussionen eller tillståndet.

Positiv konstruktiv växelverkan är till exempel:

 • närvaro och att lyssna,
 • uppmuntran,
 • positiv feedback,
 • stöd och medkänsla,
 • hänsyn och glädje.

Uppmuntrande och konstruktiv växelverkan behövs inte bara i kommunikation med andra, utan även med sig själv.

Växelverkan kräver en förmåga till empati

Empati är en förmåga att känna medkänsla i förhållande till andras känslor och sinnestillstånd, att se på saker ur en annan persons perspektiv. Empati är en social kunskap, som behövs i alla relationer i växelverkan människor emellan.

Empati är mera att känna igen medmänniskors känslor, behov, budskap och målsättningar, än att ta dem i beaktande eller svara på dem. Empati hjälper till att förstå ordlösa och kroppsliga budskap, gester eller uttryck.

Man lär sig grunderna till empati redan i tidigt skede via växelverkan, genom att själv ta emot och uppleva medkänsla och förståelse. Man kan öva empati även senare under hela livet i människorelationerna. Tillsammans är vi mera.

Tillsammans är vi mera

För att samarbeta behövs både delaktighet och samarbetsförmåga. Delaktighet i en grupp baserar sig på att man förstår andras tillstånd och roll, samt har förtroende på varandra att man själv blir förstådd. Inkludering är relaterat i känslan av att man har en egen plats i samhället. Förmågan att tillhöra kräver en accepterande och inkluderande attityd från samhällets on medmänniskors sida. Förutom tillit behövs också förmåga att förena olika åsikter.

Växelverkan är inte alltid ord. Det finns även andra sätt att vara i växelverkan med andra. allt som sker med andra är kommunikation, till exempel att musicera tillsammans, barnens lek eller att sköta ärenden i en butik, kontor eller läkare.

Den bestämda kan sätta gränser

Utgångspunkten till bestämdhet i samspelet med andra är att man känner till sina egna behov och målsättningar. Dessutom bör man känna till vilka saker ökar eller minskar eget välbefinnande. En kombination av bestämdhet, mod och uthållighet kallas också assertivitet. Bestämdheten är förknippad till en positiv självbild, självförtroende och bra självkänsla. Bestämdhet är förmåga att identifiera, definiera och uttrycka sina gränser på ett sätt som ökar välbefinnande. Gränserna är nödvändiga både angående hur man behandlar sig själv och hur man tillåter andra behandla sig.

Bestämdhet betyder också att man

 • uppskattar sina egna åsikter
 • vågar säga sina egna åsikter oach tankar
 • försvarar djärvt sin egen åsikt
 • ihärdigt för framåt initiativ
 • försöker upprepade gånger
 • lämnar bakslagen bkom sig när man har hanterat dem.

Möten är möjligheter

Närvaro är en värdefull gåva, som man kan ge till sig själv eller en annan person. Närvaro är, att man möter en medmänniska genuint, som en värdefull person.

Troligtvis har alla erfarenheter av hur genuint mötande och varmt uppskattande växelverkan höjer humöret och ökar hoppet. Därtill vet man hur det känns när en kall, motbjudande och dömande motspelare inte har intresse till att utforska andras tankar. Detta är förmodligen mänskligt, men kan leda till tråkiga konfrontationer. Ärenden man inte talar om kan förändras till bitterhet. Därför är det ofta värt att reda ut dem genom att tala. Å andra sidan tillhör acceptans av ofullkomlighet och ofullständighet i människornas relationer. Perfekta människorelationer existerar inte, utan de förblir ofta ofullständiga och är i alla fall begränsade. Barmhärtighet och medkänsla mot sig själv och mot andra hjälper oss att förstå människorelationer. En tacksam person uppskattar sig själv och andra.