Gå till innehåll

Det finska civilsamhällets aktörer inom området psykisk hälsa samverkar i Mentalhälsopoolen. Mentalhälsopoolen arbetar för att främja den psykiska hälsan i Finland och förbättra vården för personer med psykisk ohälsa. Poolen vill förbättra tjänstebrukarnas samt anhörigas och närståendes ställning, vårdpersonalens arbetsmiljö och påverka på samhällsnivå för att stärka människors välbefinnande.

Över 30 olika medborgarorganisationer, fackförbund och intresseföreningar inom psykisk hälsa bildar tillsammans Mentalhälsopoolen. MIELI rf fungerar som administrativ huvudman för Mentalhälsopoolen. Poolens ordförande är verksamhetsledare Olavi Sydänmaanlakka från Centralförbundet för mental hälsa rf .

Mentalhälsopoolens medlemmar

Sakkunnigmedlemmar i Mentalhälsopoolen

  • Arbetshälsoinstitutet, Kompetenscentret för utveckling av arbete och arbetsorganisationer
  • Institutet för hälsa och välfärd (THL) – Enheten för mental hälsa
  • Psykiaterföreningen i Finland rf

Mera information

Mentalhälsopoolens webbportal