Gå till innehåll

Det finska civilsamhällets aktörer inom psykisk hälsa samverkar i Nätverket för psykisk hälsa, tidigare kallad Mentalhälsopoolen. Nätverket arbetar för att främja den psykiska hälsan i Finland och förbättra vården för personer med psykisk ohälsa. Nätverker vill förbättra tjänstebrukarnas samt anhörigas och närståendes ställning, vårdpersonalens arbetsmiljö och påverka på samhällsnivå för att stärka människors välbefinnande.

Över 30 olika medborgarorganisationer, fackförbund och intresseföreningar inom psykisk hälsa bildar tillsammans Nätverket för psykisk hälsa. MIELI rf fungerar som administrativ huvudman för nätverket. Nätverkets ordförande är verksamhetsledare Petra Nummelin från Psykosociala förbundet rf.

Medlemmarna i Nätverket för psykisk hälsa

Sakkunnigmedlemmar i Nätverket för psykisk hälsa

  • Arbetshälsoinstitutet, Kompetenscentret för utveckling av arbete och arbetsorganisationer
  • Institutet för hälsa och välfärd (THL) – Enheten för mental hälsa
  • Psykiaterföreningen i Finland rf

Mera information

Nätverkets webbportal