Gå till innehåll

Det är en djupt skakande händelse då någon i närkretsen begår självmord. Att bemöta och bearbeta det som hänt tar både tid och kraft. Man bör komma ihåg att ett självmord är alltid en desperat lösning och att alla självmord inte kan förhindras. Självmord utlöser ofta en traumatisk kris hos närstående och att bearbeta och behandla den är ofta mera tidskrävande än om döden inträffat under andra förhållanden. I början kan det vara svårt att tro att självmordet verkligen skett. Självmord kan vara svårt att acceptera.

Svåra känslor kan framkomma i samband med självmord i närkretsen, speciellt starka känslor av skuld. Känslor av skam och vrede är också vanliga. Framför allt är det vanligt att uppleva en ändlös känsla av sorg och att man lite i taget får förståelse för att livet har föralltid förändrats.

Varje människa har sitt eget sätt att sörja

Självmord inom närkretsen kan både förena eller skilja åt de närstående. Människor har individuella sätt att sörja och genomleva  kriser. Olikheterna kan skapa förundran och ibland även konflikter mellan de närstående. Någon kan bli handlingsförlamad och verkar därför vara lugn i förhållande till situationen, en annan blir upprörd och skuldbelägger andra, en tredje söker utlopp för sin sorg genom olika sorters verksamhet och en fjärde försöker hjälpa alla andra och glömmer bort sig själv. Det är viktigt att förstå att det finns många olika sätt att sörja. Att dränka sin sorg i alkohol eller andra rusmedel lönar sig aldrig.

Utöver sorgen som kan ta sig uttryck på olika sätt, har människan även olika sätt att klara sig. Många känner att det är nödvändigt att få tala mycket och få utlopp för sina känslor. Andra vill ensamt och i lugn och ro resonera igenom det som hänt. Många behöver  ett mera aktivt sätt att bearbeta sina känslortill exempel genom fysisk ansträngning, rörelse, att måla eller skriva. Vi har ofta många kraftgivande resurser att ta till t.ex. känslomässigt, tankemässigt, och kunskapsmässigt, och genom värderingar och livssyn. Även kroppen reagerar känslomässigt.

Utöver sorgen som kan ta sig uttryck på olika sätt, har människan även olika sätt att klara sig.

Närstående har rätt till en bra framtid efter någon in närkretsen begått självmord. Efter att det gått tillräckligt med tid och funnits tillräckligt med möjligheter att bearbeta det som hänt brukar närstående berätta att deras krafter och livslust återkommer, ibland även ökar. Före det har närstående rätt att ta emot all tillbuds stående hjälp, att sörja på  eget sätt och även att få känna glädje då det är möjligt.