Siirry sisältöön

Läheisen itsemurha järkyttää usein syvästi. Kuoleman kohtaaminen ja käsittely vie paljon voimia sekä aikaa. On tärkeää ymmärtää, että itsemurha ei ole kuolleen läheisten syytä. Kriisistä toipuminen on yksilöllistä, mutta kriisiapu ja vertaistuki auttavat usein läheisiä toipumisessa.

Läheisen itsemurha on traumaattinen kriisi

Itsemurhaa voi olla aluksi vaikeaa uskoa todeksi. On myös tavallista, että läheisten on hyvin vaikeaa hyväksyä itsemurhaa. Vaikeat tunteet saattavat vallata mielen ja läheiset saattavat tuntea esimerkiksi häpeää, vihaa, hämmennystä ja syyllisyyttä.

Traumaattisen tapahtuman aiheuttamat monenlaiset tunteet estävät usein aluksi surun tunteiden kokemisen. Suru ja ymmärrys elämän muuttumisesta alkavat usein viivästyneesti sekä pienin askelin. On tavallista, että läheiset käsittelevät menetystä eri tahdissa ja eri tavoin. Läheisen oma suhde kuolleeseen henkilöön vaikuttaa aina kriisistä toipumiseen. Itsemurha saattaa järkyttää myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät kuuluneet menehtyneen lähipiiriin.

Miksi läheinen teki itsemurhan?

On tärkeää muistaa, että itsemurha on aina ihmisen oma ratkaisu sietämättömältä tuntuvaan tilanteeseen. Itsemurhan tehneet ihmiset ovat usein yrittäneet saada tuskallista fyysistä kipua muistuttavan psyykkisen kivun päättymään. Tutkittu tieto on osoittanut, että itsemurhakuolemien syyt ovat monitekijäisiä. Itsemurhaa ei siis voida selittää yksittäisillä syillä.

Tiedetään myös, että äärimmäisessä stressitilanteessa, kuten itsemurhakriisissä, aivojen päätöksentekoon, suunnitteluun ja rationaaliseen ajatteluun liittyvien alueiden toiminta on väliaikaisesti häiriintynyt. Tällaisella hetkellä on mahdollista, ettei henkilö ole kyennyt ajattelemaan esimerkiksi läheisiään tai tulevaisuuttaan. Siksi läheisten on tärkeää tietää, ettei itsemurha ole heidän syytään.

Läheisten on tärkeää tietää, ettei itsemurha ole heidän syytään.

Miten läheisen itsemurhasta voi selviytyä?

Lähipiirissä tapahtunut itsemurha voi yhdistää, mutta myös erottaa läheisiä. Yksilölliset erot toipumisessa saattavat aiheuttaa hämmennystä ja ristiriitoja läheisten kesken. Joku saattaa lamaantua ja vaikuttaa siksi tilanteeseen nähden rauhalliselta, toinen ryhtyy järkytyksessään syyllistämään muita, kolmas purkaa suruaan toimintaan, ja neljäs yrittää auttaa kaikkia eikä keskity itseensä.

Ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa surra. Alkoholiin tai muihin päihteisiin turvautumista kannattaa välttää, koska ne vaikeuttavat kriisistä toipumista.

Ihmisillä on myös erilaisia selviytymiskeinoja. Useimmat kokevat tarpeelliseksi saada keskustella tapahtuneesta, mutta jotkut haluavat järkeillä tapahtuneen todeksi rauhassa itsekseen. Monet kokevat jonkin toiminnallisen keinon, kuten liikunnan edistävän omaa selviytymistä. Pienin askelin ihminen rakentaa itselleen uutta tulevaisuutta ja sopeutuu menetykseen.

Kun tapahtumasta on tarpeeksi aikaa, ja sitä on pystynyt riittävästi käsittelemään, ihmiset kertovat voimiensa ja elämänhalunsa palanneen ja joskus jopa lisääntyneen. Sitä ennen itsemurhan tehneen läheisillä on oikeus ottaa kaikki mahdollinen apu vastaan, surra omalla tavallaan ja saada kokea iloa aina kun mahdollista.

Mistä voin saada apua läheisen itsemurhan jälkeen?

Terveysasemat ja työterveyshuolto tarjoavat terveydenhoitoa sekä kiireellistä apua. Akuutissa kriisitilanteessa ota yhteyttä kunnalliseen ympärivuorokautiseen sosiaali- ja kriisipäivystykseen.

MIELI ry:n kriisikeskukset tarjoavat maksutonta kriisiapua sekä ohjattuja vertaistukiryhmiä itsemurhan tehneiden läheisille.

Itsemurhien ehkäisykeskus antaa tukea itsemurhaa yrittäneille ja heidän läheisilleen sekä itsemurhan tehneiden omaisille.

Surunauha ry on valtakunnallinen tukijärjestö itsemurhan tehneiden läheisille. Surunauha ry järjestää selviytymistä tukevia vertaistukiryhmiä sekä ylläpitää vertaistukeen perustuvaa puhelinpäivystystä ja verkkokeskustelua.