Siirry sisältöön

Itsemurhavaarassa olevat eivät saa riittävää hoitoa

MIELI ry:n yhteydenottajien tilanteet ovat aiempaa vakavampia, ja päivystävät soittavat 112:seen yhä useammin. Itsemurhien määrä on puolittunut 1990-luvun lama-aikojen jälkeen, mutta edelleen Suomen noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa on Pohjoismaiden korkein luku.

Itsemurhien ehkäisy Lapin hyvinvointialueella -seminaari

Itsemurhien ehkäisy Lapin hyvinvointialueella -seminaarissa kuulet itsetuhoisuuden puheeksiottamisesta, läheisen kokemuksesta ja itsemurhien ehkäisystä. Lopuksi saat tietoa itsemurhavaarassa oleville suunnatuista palveluista. Seminaarin järjestää MIELI ry, Lapin hyvinvointialue, Kriisikeskus/Lapin ensi- ja turvakoti ry ja Surunauha ry.

Itsemurhaa yrittäneiden tukea lisätään Lapin hyvinvointialueella

Lapissa itsemurhakuolleisuus oli vuonna 2021 yli valtakunnallisen keskiarvon. Itsetuhoiselle hoitoon pääsy on vaikeaa, erityisesti haja-asutusalueilla ja kasvukeskuksien ulkopuolella. Meri-Lapissa on reilun vuoden aikana koulutettu lähes 730 ammattilaista itsemurhavaaran tunnistamiseen.

Mies seisoo järven edessä

Itsemurhayrityksen uusimisen riskit

Itsemurhaa yrittäneillä on korkea riski yrityksen uusimiseen. Lyhyisiin interventioihin osallistuneiden uuteen itsemurhayritykseen liittyviä riskitekijöitä selvitettiin suomalaisessa tutkimuksessa.

Nuorten itsetuhoisuus hälyttävän yleistä

Nuorten itsetuhoisuuteen liittyvien keskustelujen määrä kasvaa MIELI ry:n Kriisipuhelimessa ja Sekasin-chatissa. Vuonna 2022 Itsemurhien ehkäisykeskuksen asiakkaista kolmannes on ollut 18-29-vuotiaita nuoria. Itsemurhien ehkäisypäivänä 10.9. MIELI ry muistuttaa, että itsemurhia voi ehkäistä ja itsetuhoisista ajatuksista voi puhua.

Nuori mies keskustelee auttajan kanssa

Puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt terveydenhuollossa viimeisen viikon aikana

Suomalaisen tutkimuksen mukaan lähes puolet itsemurhan tehneistä oli käynyt viimeisen viikon aikana terveydenhuollosssa. Itsemurhapäivänään 21 % oli ollut terveydenhuollon vastaanotolla. Tulokset viittaavat siihen, että terveydenhuollossa on haasteita itsemurhavaaran arvioimisessa tai vaikuttavaan hoitoon ohjaamisessa.