Siirry sisältöön

Itsemurhaa yrittäneiden hoito on varmistettava

Jokaisella itsetuhoisella ihmisellä tulee olla oikeus tulla kohdatuksi ja saada Käypä hoito -suosituksen mukaista hoitoa. Terveydenhuollon rooli itsemurhien ehkäisyssä on keskeinen.

Itsemurhavaarassa olevat eivät saa riittävää hoitoa

MIELI ry:n yhteydenottajien tilanteet ovat aiempaa vakavampia, ja päivystävät soittavat 112:seen yhä useammin. Itsemurhien määrä on puolittunut 1990-luvun lama-aikojen jälkeen, mutta edelleen Suomen noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa on Pohjoismaiden korkein luku.

Itsemurhien ehkäisy Lapin hyvinvointialueella -seminaari

Itsemurhien ehkäisy Lapin hyvinvointialueella -seminaarissa kuulet itsetuhoisuuden puheeksiottamisesta, läheisen kokemuksesta ja itsemurhien ehkäisystä. Lopuksi saat tietoa itsemurhavaarassa oleville suunnatuista palveluista. Seminaarin järjestää MIELI ry, Lapin hyvinvointialue, Kriisikeskus/Lapin ensi- ja turvakoti ry ja Surunauha ry.

Itsemurhaa yrittäneiden tukea lisätään Lapin hyvinvointialueella

Lapissa itsemurhakuolleisuus oli vuonna 2021 yli valtakunnallisen keskiarvon. Itsetuhoiselle hoitoon pääsy on vaikeaa, erityisesti haja-asutusalueilla ja kasvukeskuksien ulkopuolella. Meri-Lapissa on reilun vuoden aikana koulutettu lähes 730 ammattilaista itsemurhavaaran tunnistamiseen.

Mies seisoo järven edessä

Itsemurhayrityksen uusimisen riskit

Itsemurhaa yrittäneillä on korkea riski yrityksen uusimiseen. Lyhyisiin interventioihin osallistuneiden uuteen itsemurhayritykseen liittyviä riskitekijöitä selvitettiin suomalaisessa tutkimuksessa.