Gå till innehåll

Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland

Den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagens internationella mål är att göra psykisk hälsa och välmående till prioriteter i hela världen. Det mest akuta som vi i Finland måste reagera på är ungdomars mående. Tjänsterna måste utvecklas, men samtidigt måste vi fästa mycket mera uppmärksamhet vid att stärka psykisk hälsa och förebygga problem.

Andelen psykiska problem i förhållande till andra folksjukdomar har ökat. OECD uppskattade redan år 2018 att de kommer att kosta Finland rentav 11 miljarder per år.Psykisk ohälsa är orsaken till var tredje av de sjukdagar som Fpa betalar ersättning för, och till över hälften av sjukpensionerna.

Särskilt bekymmersam är de ungas psykiska ohälsa, som hotar försämra flera årsklassers studie- och arbetsförmåga. Över hälften av de högskolestuderande berättar att de lider av psykiska problem. Tjänsterna är överbelastade; under coronaåren har ungdomspsykiatrins vårdköer blivit åtta gånger längre än tidigare. Var tredje flicka i årskurs 7-9 och i andra stadiet berättar att hon upplever ganska svår eller svår ångest. En femtedel av pojkarna riskerar att halka av studier och arbetsliv.

”Att stärka den psykiska hälsan är en utmaning för hela samhället. Därför måste den lyftas fram och ställas i centrum, både i politiken och vid utvecklingen av social- och hälsovården. När det gäller de unga kan vi redan tala om en nationell kris, men utmaningar finns i alla åldersgrupper”, säger MIELI rf:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi.

Bakom samtalen till och kontakterna med MIELI rf:s kristelefon och kriscenter finns ett allmänt dåligt mående, olika relationsproblem, ensamhet, sjukdom i den närmaste kretsen samt ångest. Osäkerheten när det gäller världsläget och framtiden ökar belastningen särskilt på ungdomar och unga vuxna. Allt flera oroar sig också för sin utkomst.

De exceptionella förhållandena som drar ut på tiden prövar finländarnas kristålighet. Det här har visat hur viktigt det är med färdigheter som stöder psykisk hälsa.Det är bra att veta vilka saker som belastar en, vilka som är bra för återhämtningen, och vilka som ger glädje och framtidstro.

”Man kan stärka sina egna färdigheter som stöder den psykiska hälsan, och det är viktigt att man gör det. Men bakom psykisk ohälsa ligger ändå ofta strukturella faktorer som man själv inte kan påverka. Man kunde effektivare förhindra problem ifall olika besluts inverkan på psykisk hälsa systematiskt skulle bedömas redan i förväg. Just nu borde man i alla välfärdsområden säkerställa att man kan svara på hjälpbehoven i rätt tid. Att förverkliga terapigarantin inom primärvården skulle också vara en kostnadseffektiv lösning”, säger Sari Aalto-Matturi.

Orosstolar och grönt ljus den 10 oktober på Världsdagen för psykisk hälsa

På Världsdagen för psykisk hälsa påpekar MIELI rf att man kan stärka det psykiska välmåendet på många sätt. Man ska kunna prata om sina känslor och i svåra situationer ska man få hjälp – snabbt och med låg tröskel. Bara någon lyssnar börjar man ofta må bättre.

Vi uppmuntrar alla att fråga varandra om hur det står till och att dela sorger och bekymmer med andra i vardagen, till exempel i daghemmet, familjen, skolan, ungdomsutrymmen, på jobbet, under fritiden och i samband med hobbyer.

Orosstolar överallt i Finland

Under Världsdagen för psykisk hälsa och kampanjveckan öppnar MIELI rf:s krisarbetare och utbildade frivilliga Orosstol-jourer runtom i Finland. Orosstolen är en lugn plats för förtroliga samtal. Orosstolen kan placeras var som helst, på en fysisk plats eller på nätet. Den 10 oktober kan man sätta sig i orosstolen på mer än 50 ställen på olika håll i Finland, bland annat i biblioteket Ode i Helsingfors.

Man kan också vara med och fira Världsdagen för psykisk hälsa genom att dela meddelanden rörande psykisk hälsa i sociala medier, arrangera ett eget Grönt ljus-jippo eller färgkoda sin klädsel i dagens färg grönt. I många städer kommer man att belysa bland annat stadshus, teatrar, skolor och monument med grönt ljus.

Mottagaren till MIELI rf:s nationella pris offentliggörs

På Världsdagen för psykisk hälsa delar man årligen ut ett nationellt pris till en person eller en gemenskap som i sitt liv och sin verksamhet har främjat människors psykiska hälsa och stött psykisk hälsa utanför den egentliga psykiska hälsovården. Vem som får priset år 2022 tillkännages den 10 oktober klockan 15.

Kontakter

Verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi +358 400 508 234, sari-aalto-matturi@mieli.fi