Gå till innehåll
Nuori tyttö katsoo puhelinta kuulokkeet korvilla

”Det här samtalet glömmer jag aldrig” – Stort behov av kristelefonen också under julen

Under det gångna året har MIELI rf:s kristelefon mottagit fler samtal än någonsin tidigare. Fram till mitten av december har vi redan svarat på över 381 000 samtal. Orsaken till samtalen är oftast att uppringaren mår psykiskt dåligt, och en stor del lider av ångest. De som ringer till kristelefonen behöver också stöd när det gäller till exempel relationer och att klara vardagen.

bild

Den psykiska hälsan stöds genom förebyggande åtgärder på arbetsplatsen – samarbetet med företagshälsovården är viktigast

För att stödja den psykiska hälsan i arbetslivet förutsätts det att arbetsplatsen och företagshälsovården ser över sitt samarbete och satsar på att lära sig tillsammans. Inom programmet för psykisk hälsa i arbetslivet har man nu publicerat en ny verksamhetsmodell som främjar psykiskt välbefinnande genom arbetsplatsens och företagshälsovårdens samarbete för att stärka arbetsgemenskapens resurser.

Att stärka psykisk hälsa ska ha topprioritet också i Finland

Den 10 oktober firas Världsdagen för psykisk hälsa. Dagens internationella mål är att göra psykisk hälsa och välmående till prioriteter i hela världen. Det mest akuta som vi i Finland måste reagera på är ungdomars mående. Tjänsterna måste utvecklas, men samtidigt måste vi fästa mycket mera uppmärksamhet vid att stärka psykisk hälsa och förebygga problem.

Ungas självskadebeteende alarmerande vanligt

Antalet diskussioner som förs om ungas självskadebeteende ökar i MIELI rf:s Kristelefon och Sekasin-chatten. År 2022 var en tredjedel av kunderna vid Centret för förebyggande av självmord unga i åldern 18–29 år. Dagen för förebyggande av självmord 10 september MIELI rf påminner att självmord kan förebyggas och att man kan prata om självdestruktiva tankar.

Ett tillräckligt bra föräldraskap är gott nog

Många föräldrar känner igen känslan av otillräcklighet i föräldraskapet. Man älskar sitt barn, barnet är viktigt, men vardagen kan ändå vara tung och den egna orken prövas.