Gå till innehåll

Kristelefonen märker av ökat illamående bland unga män

Bland de unga män som ringer MIELI rf:s kristelefon har antalet konkreta suicidplaner mer än fördubblats i vår jämfört med samma period 2020. Också självdestruktiva tankar, ångest, depression och rädslor har ökat.

I vår har speciellt unga mäns illamående kommit fram i samtalen till kristelefonen vid organisationen för psykisk hälsa MIELI rf.

I början av året har antalet konkreta suicidplaner bland unga män mer än fördubblats jämfört med våren 2020. Under perioden januari-maj i år hade 37 unga män som ringde kristelefonen konkreta suicidplaner. För tre år sedan var motsvarande siffra 17. I den här gruppen ökade också självdestruktiva tankar, ångest och rädslor.

”Det är oroväckande att de unga män som ringer kristelefonen ofta saknar tro på framtiden och tro på att saker kan förändras. Många har en känsla av att allting är förlorat och att det inte går att göra något åt situationen. Det är bra att också unga män nu söker samtalshjälp”, säger Susanna Winter som är chef för krisarbetet i telefon och på nätet vid MIELI rf.

Tidigare har unga kvinnor i högre grad ringt Kristelefonen. Nu har samtalen av unga kvinnor minskat med en fjärdedel jämfört med i fjol. Unga kvinnor ringer oftast på grund av illamående, problem i relationer och självdestruktivitet.

Eget nätverk saknas

Enligt Winter har problemen hopats för många unga män: de kan ha problem med studierna, arbetslöshet, rusmedelsproblem och psykiska problem samt ekonomiska problem. I bakgrunden kan det finnas relation som tagit slut eller så saknas ett parförhållande helt. De unga män som ringer Kristelefonen känner sig dessutom ensamma och utanför och en del kan ha spelberoende. Ibland finns det mobbning, föräldrarnas skilsmässa eller brist på stöd från föräldrarna i bakgrunden.

”Män upplever i högre grad än kvinnor att de inte har ett socialt nätverk som de kan få hjälp av i svåra situationer. Tröskeln att berätta om utmaningar i privatlivet för närstående och att söka hjälp är högre bland män än bland kvinnor, oberoende av ålder”, säger Winter.

Allt fler ringer Kristelefonen

I början av coronapandemin år 2020 ökade antalet samtal till MIELI rf:s kristelefonen från personer under 30 år radikalt. Fortfarande får kristelefonen mer än 10 000 samtal per år från ungdomar, vilket är 15% av alla samtal.

I vår har antalet samtal ändå minskat med mer än en fjärdedel bland kvinnor och med mer än en åttondedel bland män.

När man ser till det totala antalet samtal till Kristelefonen fortsätter de att öka. Under perioden januari-maj 2023 gjordes sammanlagt 167 094 samtalsförsök till Kristelefonen. Av dessa kunde man svara på drygt 35 300.

Enligt Winter säger de flesta som ringt Kristelefonen att de har blivit hörda och bemötta och mår bättre. I år har 770 personer som ringt Kristelefonen sagt att de inte tänker göra suicid eller annars skada sig själv.

”I svåra situationer är det viktigt att snabbt få samtalshjälp. Därför är Kristelefonen också i år öppen hela sommaren. Med hjälp av donerade pengar har vi kunnat anställa fler krisarbetare för att jobba vid Kristelefonen och vi kan därför svara på fler samtal än tidigare”, säger Winter.


Kristelefonen har som vanligt jour på numret 09 2525 0112 under sommaren (på finska). På svenska betjänar Kristelefonen under vissa tider fem dagar i veckan under sommaren. Mer information om tiderna hittar du här: www.mieli.fi/kristelefon

Mer information:

Anne Salovaara-Kero
direktör, Österbottens kriscenter Valo
tfn. 044 060 2660
anne.salovaara-kero@mielipohjanmaa.fi

Viivi Virtanen
Sakkunnig i kommunikation
tfn.  040 662 9022
viivi.virtanen@mieli.fi


Innehållet ingår i följande teman: