Gå till innehåll

Sportdomaren Mohammad Al-Emara får MIELI rf:s nationella pris

MIELI rf:s nationella pris 2023 går till sportdomaren Mohammad Al-Emara. Al-Emara har gjort ett modigt och långsiktigt jobb för att få bukt med strukturell rasism inom idrotten. Att förebygga rasism är en viktig gärning för psykisk hälsa.
Bild: Sini-Marja Niska

Mohammad Al-Emara, 31, är den första sportdomaren som har avbrutit en fotbollsmatch på grund av rasistiska rop. Han har också försvarat jämlikt bemötande och varje barns rätt till hobbyer. Vid sidan av sitt jobb som sportdomare fungerar Al-Emara som tränare för barn och unga i Me-stiftelsens FB Meltsi. Visionen för verksamheten är att förebygga marginalisering med hjälp av fotbollen.

Al-Emara själv är född på en flyktingförläggning i Saudi-Arabien. Familjen flyttade till Finland när han var två år gammal. Speciellt fotbollen har hjälpt honom att integreras i det finländska samhället.

En fin rollmodell för både barn och ungar

Genom att jobba och ta ställning mot rasism har Al-Emara ökat vetskapen om rasism och hur den påverkar individen, idrotts- och andra gemenskaper samt samhället. Med sig själv som exempel och genom att prata om sina egna erfarenheter, har han visat hur rasism känns, hur man kan ingripa i den och hur en person som har upplevt rasism också kan ha en ljus framtid i en uppskattad position. MIELI rf anser att han genom sitt agerande är en imponerande rollmodell förutom för ungdomar också för alla vuxna.

”Visst har jag jobbat mot rasism länge, men jag har aldrig tänkt att jag skulle få erkännande för det. Ibland har jag funderat om jag är alldeles ensam med de här frågorna, men nu känner jag att jag inte är det”, kommenterar Al-Emara när han tar emot priset.

MIELI rf vill lyfta fram att det att bli offer för rasism, diskriminering, alienering och en känsla av tat inte höra till är märkbara risker för den psykiska hälsa. Rasim skapar otrygghet och försvagar speciellt barns och ungas tro på en bra framtid.

“Att motsätta sig rasism är en viktig gärning för psykisk hälsa och förtjänar pris. Ettsamhälle fritt från rasism stöder allas trygghet och psykiska hälsa, också deras som inte personligen upplever rasism eller diskriminering”, säger MIELI rf:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi. 

På världsdagen för psykisk hälsa 10.10 vill vi påminna om att alla har rätt till psykisk hälsa. En jämlik rätt till god psykisk hälsa, men också till att få stöd med låg tröskel när du behöver det. Det är inte bara en fråga på individnivå, utan en fråga för hela samhället, eftersom psykisk ohälsa är dyrt.

Det går att stärka den psykiska hälsan på många sätt. Det är viktigt att få tala om sina känslor och att få hjälp i svåra situationer – med låg tröskel och snabbt. Ofta känns det bättre när någon lyssnar.

Världsdagen för psykisk hälsa 2023: Psykisk hälsa är en rättighet för alla

På världsdagen för psykisk hälsa har MIELI rf tillsammans med sina lokalföreningar utmanat organisationer, gemenskaper och privatpersoner att kommunicera om temat och delta i firandet på olika sätt runtom i Finland. I år deltar bland annat Yles pentulive och Kymi symfonietta stor i dagen.

Var och en kan öka vetskapen om psykisk hälsa och stödja sitt eget och andras välbefinnande genom att till exempel lyssna på närstående, känna igen vilka saker som stärker välbefinnandet hos sig själv och andra och genom att reservera tid för de sakerna.

Världsdagen för psykisk hälsa kan firas bland annat genom att

  • Klä sig i grönt som är den internationella färgen för psykisk hälsa, lysa upp byggnader eller utrymmen i grönt eller genom att tända gröna ljus till exempel i fönstret hemma.
  • Kommunicera, påverka och handla från sin egen synvinkel: fundera på hur du i din egen vardag (på jobbet, hemma, i hobbyer) kan stärka den psykiska hälsan hos dig själv och andra. Vad kan du göra för att stärka ditt eget och andras psykiska välbefinnande?
  • Dela bilder, videor och annat innehåll som handlar om dagen på sociala medier #gröntljus #världsdagenförpsykiskhälsa #vihreäävaloa #maailmanmielenterveyspäivä  
  • Genom att donera till MIELI rf:s arbete för psykisk hälsa och krishjälp

Läs mer om Världsdagen för psykisk hälsa: https://mieli.fi/sv/varldsdagen-for-psykisk-halsa/

MIELI rf:s 28:de nationella pris

MIELI Psykisk hälsa Finland rf har delat ut sitt nationella pris sedan 1994. Priset tilldelas årligen en person eller gemenskap som i sitt liv och i sin verksamhet har främjat människors psykiska välbefinnande och stött psykisk hälsa utanför det egentliga arbetet för psykisk hälsa.

Priset delas ut årligen på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.