Gå till innehåll

Alla sorger räknas

Under Världsdagen för psykisk hälsa väcker vi diskussion om betydelsen av psykisk hälsa, hur man förebygger problem och hur man får hjälp. Frågan rör inte bara enskilda individer utan hela vårt samhälle, eftersom psykiskt illamående blir dyrt.

Man kan stärka den psykiska hälsan på många sätt. Man ska kunna prata om sina känslor och i svåra situationer ska man få hjälp – snabbt och med låg tröskel. Bara någon lyssnar börjar man ofta må bättre.

Vi uppmuntrar alla att fråga varandra om hur det står till och att dela sorger och bekymmer med andra i vardagen, bland annat i daghemmet, familjen, skolan, ungdomsutrymmen, på jobbet, under fritiden och i samband med hobbyer.

Sätt dig i orosstolen

Orosstolen är ett rum med låg tröskel, där man erbjuds psykiskt stöd i olika situationer. Rummet kan skapas var som helst, antingen konkret eller virtuellt, som en lugn och förtrolig plats för samtal.

Orosstolen har setts bland annat i Provinssirock och Ruisrock samt på olika mässor. Till och med barnprogrammet Pikku Kakkonens nallar hade en egen Orosstol sommaren 2021.

Under kampanjveckan för Världsdagen för psykisk hälsa kommer MIELI rf:s utbildade frivilliga och krisarbetare att ha Orosstol-jourer överallt i Finland.

Hur kan du själv delta i Världsdagen för psykisk hälsa?

1. Fråga hur det står till. Diskutera, lyssna och var närvarande. Vid behov, se till att den du talar med söker hjälp.

Du kan i din egen vardag öka diskussionen om oro, sorger och bekymmer, men också om glädjeämnen. Genom att öppet prata om hur det står till bidrar du till en trygg atmosfär, där det är lättare att behandla också svåra frågor. Om du märker att någon har det svårt eller om du blir bekymrad för någon, berätta att det finns hjälp att få och styr personen vidare.

2. Dela kampanjens budskap i sociala medier

Fundera på vilka saker som väcker oro eller bekymmer, och vad som ger energi, glädje och kraft.

Berätta i sociala medier var och till vem du berättar om dina bekymmer när du har sådana.

Du får också dela texter och bilder producerade av MIELI rf i de sociala medierna InstagramFacebookTwitter #maailmanmielenterveyspäivä #gröntljus #orosstolen #vihreäävaloa #kymppikymppi #maailmanmielenterveyspäivä

3. Lys upp något i grönt 10.10 kl. 18 eller använd gröna kläder och accessoarer under kampanjen.

  • På Världsdagen för psykisk hälsa, 10.10 kl. 18 på kvällen, lyser vi med grönt ljus upp byggnader, fönster eller till exempel föremål som är viktiga för oss. På det sättet visar du jämbördigt grönt ljus för alla och är med och främjar ett öppnare diskussionsklimat.
  • Klä dig också själv i grönt! T-tröja, strumpor, mössa? Vad du hittar i skåpet!
  • Ställ fast till med dans! Man kan skaka av sig bekymren genom att dansa. Det gjorde MIELI rf:s frivilliga i somras.
  • Dela dina gröna bilder och inlägg i sociala medier och tagga dem med #gröntljus #orosstolen #vihreäävaloa #kymppikymppi #maailmanmielenterveyspäivä

4. Stöd MIELI rf:s arbete för psykisk hälsa.

Skänk 10 euro 10.10 på Världsdagen för psykisk hälsa: Öppna MobilePay. Skriv in summan du vill ge. Mata in numret:  50705. Godkänn bidraget genom att svajpa. Andra sätt att ge bidrag  Muita lahjoitustapoja.

Alla sorger räknas! är en kampanj som MIELI Psykisk Hälsa Finland rf koordinerar i samband med Världsdagen för psykisk hälsa 10.10.2022.

Bakgrund till Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa firas årligen den tionde oktober

Med hjälp av Världsdagen för psykisk hälsa vill man väcka diskussion om främjandet av psykiskt välmående, förebyggande och vård av psykiska problem samt psykiska patienters och deras anhörigas ställning globalt.

MIELI rf väcker under den årliga temadagen diskussion om psykisk hälsa, utifrån välmående- och hälsoperspektiv. MIELI rf uppmanar också gemenskaper och enskilda personer att lyfta fram psykisk hälsa och betona vikten av att den är en rättighet för alla.

På Världsdagen för psykisk hälsa arrangerar våra lokala medlemsföreningar evenemang på olika håll i landet.

MIELI rf har sedan år 1994 delat ut ett årligt pris på Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

Vår kampanj finns i sociala medier under hashtaggarna #gröntljus #orosstolen #vihreäävaloa #kymppikymppi #maailmanmielenterveyspäivä

Världsdagen för psykisk hälsa har firats sedan år 1992

Världsdagen för psykisk hälsa firas i över hundra länder och den har blivit ett sätt för både samhällen, olika gemenskaper samt enskilda medborgare att uppmärksamma psykisk hälsa. Dagens målsättning är att minska fördomarna och den stämpel som fortfarande omger psykiska sjukdomar. Dagen har firats sedan år 1992.

Världsdagens drivande krafter är Världsförbundet för psykisk hälsa och Världshälsoorganisationen WHO. Den drivande kraften i Finland är MIELI Psykisk Hälsa Finland rf som ända från början har koordinerat det landsomfattande firandet av dagen och gjort den känd.