Gå till innehåll

Hurudana copingstrategier har du?

Det lönar sig att fundera och diskutera med ungdomarna om olika sätt atta hantera kriser eller svåra situationer. Bilder om olika copingstrategier är nånting som vi kan använda för att väcka diskussioner med ungdomar och kanske hitta nya strategier att pröva.

Hurudana är mina copingstrategier? Affisch hjälper dig att tänka på dina egna sätt att hantera livets oro och kriser. Tanken är att det egna överlevnadsmedlet alltid kan och bör stärkas.

Ju fler medel vi måste klara desto bättre rustade är vi för att hantera de många problem och kriser som vi kanske möter. Det är viktigt att diskutera med barn och unga om återhämtning och öva dem. Detta stärker deras resurser och psykisk hälsa.

Övningar

Diskutera med unga människor varför det är viktigt att överväga hur man hanterar kriser och de olika sätt de brukar använda för att hantera problem och kriser? Samla en gemensam lista över de copingstrategier som gruppen använder i förhållande till varje staty.

Lista konkreta åtgärder. Hur många olika kreativa sätt kom du på? Hur är det med den intellektuella? Prata om vilka nya ideér du kan pröva nästa gång.

Pröva alla olika copingstrategier tillsammans och jämför dina erfarenheter. Till exempel kan ni pröva olika fysiologiska strategier t.ex. springa eller promenera, göra avslappningsövningar, äta gott och få tillräckligt med sömn. Skicka varandra snapchat -bilder på dina metoder.

Pröva olika intellektuella copingstrategier t.ex. skriva planer och listor bland eller skaffa mer information. Jämföra hur det känns med olika sociala copingstrategier och dela erfarenheter med andra.

Hitta nya sätt att använda kreativa copingstrategier såsom att laga mat, nibba, teckna och pyssla, använd fantasin och söka nya sätt att agera.

Den andliga copingstrategier t.ex. prata om värderingar och idéer och reflektera över meningen med livet och pröva hur det känns att meditera.

En känslomässig copingstrategier menar att uttrycka sina känslor på olika sätt, skratta och gråta.

Rita ett nytt sätt att klara i en vecka och prata om dina erfarenheter.

Ta bort känslor av ångest genom att göra ett personligt nöjesalbum för svåra stunder. Albumet sammanför bilder, foton, tidsklipp, berättelser, kärleksmeddelanden eller inspirerande artiklar.

Genom att sammanställa albumet får du också veta vilka saker som är viktiga för dig och vilka som ger känslor av gott humör. Du kan regelbundet surfa på albumet och förstärka känslan av välbefinnande hos dig själv.

(Detta tips kommer från lycksforskaren Sonya Lyubomirsky, 2007 från boken ”Kuinka onnelliseksi?”)

Om oro uppstår, var vänlig och ta upp dina bekymmer med den unga personen.

Var tydlig med vad som oroar dig och fråga vad den unge tycker om situationen. Lyssna och ge tid. Uppmuntra dig att berätta den verkliga situationen och vara den vuxna ungdomen kan berätta även de svåraste sakerna och problemen.

Kom ihåg hopp och optimismen. Om det behövs, hitta tillsammans mera hjälp.

Köp

Ladda


Innehållet ingår i följande teman: