Gå till innehåll

Välbefinnande i skolan -handbok

Denna handbok för högklasserna ger inspirerande verktyg för att främja psykisk hälsa både på lektioner och i förverkligandet av gemensam elevvård.

Övningsbok för ett positivt sinne. Handbok för ledare. (12 st + post)

Handboken för ledare är utarbetad speciellt med tanke på ungdomsledare och andra yrkesmänniskor som arbetar med ungdomar. I handboken har man samlat övningar för att främja ungas psykiska hälsa som kan genomföras antingen som grupparbete eller individuellt arbete. Handboken för handledare utformar en helhet tillsammans med "Övningsbok för ett positivt sinne" och "Må bra årsklockan."