Gå till innehåll

Psykisk hälsa som livskraft -bok

Pris:
19 €
ISBN:
978-952-7022-25-2
Skribent:
Anna Erkko ja Marjo Hannukkala
Utgivare:
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf
Publicerad:
2015
Upplaga:
2. upplagan
Omfattning:
243 sivua
Köp i nätbutiken

 Ungdomsarbetarna jobbar dagligen för att stärka de ungas psykiska hälsa. Det är viktig att de unga bemöts med respekt och utan jäkt, samt att de får positiv respons och uppmuntran. Dessa resurser är viktiga i ungdomarnas liv. 

För att främja vår psykiska hälsa kan vi se till att de finns en balans i vardagen, vi kan träna våra emotionella färdigheter och stärka vår förmåga att klara oss. Det hjälper också om vi kan tala om frågor som tynger sinnet och har mod att vid behov söka utomstående hjälp. 

Vi kan stärka de ungas psykiska hälsa genom att ge dem verktyg gör en sund uppväxt, livsglädje, kraft och mod. Samtidigt ökar vi deras möjligheter att delta och vara aktiva. 

Handboken Psykisk hälsa som livskraft riktar sig till ungdomsarbetare och innehåller information, övningar och idéer om olika aktiviteter för att stärka de ungas möjligheter att bygga upp sin psykiska hälsa.

Innehåll:

  • Psykisk hälsa som livskraft

  • Ungdomar och psykisk hälsa

  • Den växande unga

  • Känslor och emotionella färdighteter

  • Ungdomars mänskliga relationer

  • Ungdomars sociala nätverk

  • Ungdomar som överlevare

  • Det sårbara psyket

  • Ungdomars värderingar

  • Samarbete ger styrka

Sidan har redigerats 23.3.2023