Gå till innehåll

En meningsfull fritid stöttar den ungas pyskiska hälsa

En meningsfull vardag och fritid är viktigt för alla människors psykiska hälsa, så också den ungas. Fritiden bör bestå av något roligt och avkopplande. Fritiden och framför allt om det handlar om en hobby, kan ge nya erfarenheter, nytt kunnande och nya sammanhang.
Neljä nuorta pelaa jalkapalloa.

En meningsfull vardag och fritid är viktigt för alla människors psykiska hälsa, så också den ungas. Fritiden bör bestå av något roligt och avkopplande. Fritiden och framför allt om det handlar om en hobby, kan ge nya erfarenheter, nytt kunnande och nya sammanhang.

En meningsfull fritid kan se olika ut

En hobby kan vara många saker. Det kan handla om allt från lagsport till dataspel till musikintresse eller idrott på egen hand. Det centrala är att den unga har en möjlighet att göra något som hen njuter av och som ger nya upplevelser, möjlighet att göra något som hen kanske har fallenhet för och kan utvecklas i utan den pressen som skolan ger.

Det viktiga är ändå att hobbyn är något den unga tycker om och trivs med. Då stöder hobbyn den psykiska hälsan.

Vissa trivs med någon form av tävling, medan andra njuter av en hobby som är mera kravlös. En del njuter av att få göra saker för sig själv (t.ex. springa, klippa grannens gräsmatta), någon kanske uppskattar en vuxens fulla uppmärksamhet (t.ex. spellektioner) medan en annan vill vara i sociala sammanhang och umgås med andra i ungefär samma ålder (t.ex. lagsport).

Hobbyer kan ha stor betydelse

En hobby ger barnet och den unga en möjlighet att få upplevelser som skiljer sig från upplevelserna i skolan. Via hobbyverksamheten kan barnet få ett annat kompisgäng än det i skolan. Detta kan vara speciellt viktigt för dem som har svårt att hitta sin plats i skolsammanhang. Om det handlar om ledd verksamhet, kan den äldre eller vuxna ledaren vara viktig för den unga. Ledaren kan utgöra en förebild och ibland kan ledaren vara en mycket viktigt vuxen som känns trygg, en som man kanske kan dela sådana tankar med som man inte vill berätta åt föräldern.

När den unga vill sluta en hobby

Det är ganska vanligt att den unga i något skede under tonåren vill sluta eller byta hobby. Kanske har det kommit in nya kompisar som medför nya intressen i den ungas liv. En del kanske upplever att de inte hinner med hobbyn när skolan tar tid. Tonåringen lever i nuet och åsikterna kan ändra, ibland från dag till dag.  Som förälder kan det vara svårt att veta hur man skall göra i dessa situationer. När skall man uppmuntra, stötta och peppa den unga att fortsätta? När är det dags att låta den unga sluta?

Det centrala är att diskutera med den unga om vad som finns bakom önskemålet. Handlar det om att intresset försvunnit eller är det mera fråga om att annat blivit mera intressant, finns det kanske en annan hobby som intresserar mera? Det kan vara bra att först diskutera sig fram till en tillfällig lösning. Kanske man kan komma överens om en paus och att den unga provar på något nytt. Ibland kan det vara bra att se säsongen till slut. Att tvinga tonåringen till något brukar fungera dåligt. Det viktiga är ändå att hobbyn skall vara något som den unga tycker om och trivs med och hinner med, då stöder hobbyn den psykiska hälsan.

Sidan har redigerats 21.8.2023


Innehållet ingår i följande teman: