Gå till innehåll

Den ökade psykiska belastningen hotar finländarnas välbefinnande

En nyligen genomförd undersökning, som MIELI Psykisk hälsa Finland rf publicerade, upplever nästan hälften (45 % av svaren) en belastning som minskar välbefinnandet och krafterna. Svaren av unga vuxna är alarmerande: rentav 77 % av deras svar berättar om ökad belastning.
Bild: Pia Inberg

Den psykiska belastningen som finländarna upplever har klart ökat från i fjol, då lite mer än en tredjedel (38 %) av svararna i motsvarande enkät upplevde en belastning som minskade välbefinnandet. Av unga vuxna (18–24 år) upplevde i fjol 44 procent en belastning på välbefinnandet.

”Resultatet bör tas på största allvar. I det vardagliga livet förekommer mycket osäkerhet som vi själva inte kan påverka. Det är viktigt att identifiera belastningen som coronaåren medfört. Beslutsfattningen bör stöda välbefinnandet och öka krafterna, samt avlasta det behov av tjänster som uppstått.  Var och en kan också själv göra saker som förstärker egen och de närståendes psykiska hälsa och välbefinnande”, säger MIELI rf:s verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi.

IROResearch genomförde 8.–16.2.2022 på uppdrag av MIELI rf en landsomfattande enkät som mätte den belastning som finländare upplever. Enkäten kompletterades 15.–23.3.2022 med frågor angående Rysslands anfall mot Ukraina. Enkäten besvarades av 1 000 personer bosatta i Finland och felmarginalen är + 3,2 procentenheter.

Rysslands anfall mot Ukraina ökade belastningen 

Enkäten visar att det som mest belastar finländarna är osäkerhet om framtiden (41 %), arbetsrelaterade frågor (39 %) och frågor angående egen hälsa (39 %). Punktmätningarna som genomfördes före och efter Rysslands anfall mot Ukraina visar att kriget verkar ha ytterligare ökat belastningen på finländarna.

Andelen svar, som inte alls uppgav belastning på välbefinnandet, var mindre i alla grupper av respondenter. Ännu i februari i fjol berättade var fjärde att de inte upplevde någon belastning som försämrade välbefinnandet. Nu, i mars 2022, var svarade endast en femtedel (18 %), ett de inte upplevde sådan belastning.

Situation bland unga vuxna är alarmerande

Den långa perioden med coronapandemin och osäkerheten i världsläget syns mest i unga vuxnas svar. Den dåliga situationen verkar ha blivit värre.

De unga vuxna berättar att de upplever belastning särskilt i studierelaterade frågor (73 %; 2021: 55 %), framtidens osäkerhet (66 %; 2021 47 %) samt ensamhet (36 %; 2021: 42 %).  Dessutom har två tredjedelar av 18–24-åringar (64 %) upplevt utmattning medan rentav 68 procent har upplevt depression och ångestsymtom.

”Det kan inte fortsätta så här. Belastningen som ungdomar upplever ökade redan före coronakrisen, vilket försämrade särskilt ungdomars och unga vuxnas välmående. De unga upplever otrygghet förutom på grund av pandemin också p.g.a. klimatkrisen och Rysslands anfallskrig i Ukraina.

De ungas välbefinnande måste tas upp som ett huvudtema i beslutsfattandet i samhället. Förutom att avlasta vård- och serviceskulder behöver vi satsa på åtgärder för att stärka psykisk hälsa och välbefinnande och även kritiskt utvärdera beslut som har ökat och belastningen på allt yngre ungdomar”, säger Sari Aalto-Matturi och nämner elevantagningsreformen som exempel.

Vilka saker hjälper till att orka?

I enkäten ville man också utreda vad som har hjälpt finländarna att orka under undantagsförhållandena. Det viktigaste syns vara att man hade kontakt med de närmaste och kunde dela sina känslor med dem och därtill motion, nyheter och aktualitetsprogram samt böcker och ljudböcker. Kvinnor verkade ha fler sätt än män att stärka sin tillvaro.

I enkäten utreddes sätt att stärka tillvaron både med urvalsfrågor och öppna frågor. Också i de fritt formulerade svaren betonades familjens, livspartnerns och vännernas betydelse. Andra viktiga sätt att stärka orken var studier eller arbete, sällskapsdjur, naturen, stugan, musik, att se på tv samt olika hobbyer.

Kampanjen Mieli-bandet -kampanjen vill väcka hopp

125-åriga MIELI rf arbetar på ett mångsidigt sätt med att stärka den psykiska hälsan hos alla som bor i Finland. Arbetet omfattar allt från stöd av barns färdigheter när det gäller psykisk hälsa till ungdomsarbete, hobbyer, arbetsliv, stöd till äldre och krishjälp till personer i svåra livssituationer. MIELI rf:s krishjälp är avgiftsfri. Krishjälpen ges anonymt och utan remiss genom personliga möten, per telefon eller på nätet.

Mieli-bandet -kampanjen inleddes 1.4 och pågår till slutet av juni. I år är kampanjens tema ”HOPPET LEVER”. Vi vill påminna om att man kan klara sig genom även svåra livssituationer. Den årliga kampanjen Mieli-bandet påminner om allas rätt till god psykisk hälsa. Genom kampanjen samlar vi in pegar till MIELI rf:s arbete för psykisk hälsa och krishjälp, samt även till hjälp åt ukrainska flyktingar och de frivilliga som stöder dem.

Kampanjens stjärna är i år ett av Finlands mest populära band, Haloo Helsinki!, som uppmanar alla att öppet tala om saker som gäller psyket. Ytterligare information om kampanjen Mieli-bandet: mielinauha.fi

Så här genomfördes undersökningen

MIELI rf:s undersökning om finländarnas belastning genomfördes av IROResearch Oy via en enkät, som var en del av utredningen Tuhat suomalaista (Tusen finländare). Datainsamlingen skedde i internet i IROResearchs landsomfattande konsumentpanel och tiden för datainsamlingen var 8–16.2 2022. Tilläggsfrågorna angående Rysslands anfallskrig i Ukraina ställdes i följande konsumentpanel 15-23.3 2022. Urvalet av respondenterna skedde på basis av ålder, kön, hemortens typ samt landskap, för att därmed representera befolkningen på landsomfattande nivå. Man gjorde sammanlagt 1 000 enkätintervjuer. Den statistiska felmarginalen är i maximum cirka + 3,2 procentenheter.

Ytterligare information

Verksamhetsledare Sari Aalto-Matturi, MIELI rf, tel 0400 508 234, sari.aalto-matturi@mieli.fi

Intervjuförfrågningar och ytterligare information om Mieli-bandet -kampanjen:

Jutta Kajander, kommunikationsexpert, MIELI rf, tel 040 801 4429, jutta.kajander@mieli.fi www.mielinauha.fi

Ytterligare information om genomförandet av undersökningen:

Sylva Vahtera, kundrelationschef, IROResearch Oy, tfn 0400 964 439, sylva.vahtera@iro.fi;

Hjälp och stöd i livets kriser: https://mieli.fi/sv/stod-och-hjalp/  < (on linkki ruotsinkielisille sivuille?)

MIELI Psykisk Hälsa Finland rf arbetar för att främja psykisk hälsa och förhindra problem. MIELI rf värnar om alla människors lika rätt till god psykisk hälsa. Föreningen koordinerar det landsomfattande kriscentralnätverkets verksamhet samt främjar barns, ungas, arbetsföras och äldres psykiska hälsa och välmående. MIELI rf verkar landsomfattande och verksamheten omfattar över 50 lokalt aktiva medlemsorganisationer samt 22 kriscentraler.