Siirry sisältöön

Seksuaaliset tarpeet ovat luonnollinen osa ihmisen elämää. Ne vaihtelevat voimakkaasti yksilöittäin, esimerkiksi seksuaalisen kiinnostuksen sekä harjoittamisen muotojen ja kohteiden suhteen. Normaaliin seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin tarpeisiin sisältyy paljon vaihtelua.

Seksiriippuvuus on haitallista ja hallitsematonta seksiin liittyvää käyttäytymistä

Seksuaalisten tarpeiden nostattamaa psykofyysistä kokemusta kutsutaan seksuaaliseksi haluksi eli libidoksi. Itsessään seksuaalinen halu on biologispohjainen vietti, jonka tarkoituksena on saada yksilö hakemaan nautintoa ja lisääntymään. Joskus puhutaan yksilön voimakkaista seksuaalisista tarpeista, jolloin oikeastaan viitataan voimakkaaseen seksuaaliseen haluun. Itsessään voimakas seksuaalinen halu ja aktiivinen seksielämä tai niiden täydellinen puutoskaan eivät välttämättä ole merkkejä epänormaalista. Jos asia silti mietityttää, kannattaa keskustella siitä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

Joskus seksiin liittyvä käytös alkaa vaikuttaa haitallisesti yksilön elämään. Tällöin kyseessä voi olla seksiriippuvuus. Seksiriippuvuudella tarkoitetaan hallitsematonta ja pakonomaista seksiin liittyvää käyttäytymistä, joka saattaa haitata yksilön sosiaalisia, taloudellisia ja työelämään liittyviä sitoumuksia ja elämänhallintaa. Aina seksiriippuvuus ei haittaa siitä kärsivän elämää näkyvästi, vaan siitä aiheutuvat haitat pysyvät muilta piilossa. Se voi kuitenkin aiheuttaa psyykkistä pahoinvointia, kuten ahdistuneisuutta, häpeää ja muita vaikeita tunteita sekä näkyä huonon minäkuvan ja itsetunnon muodossa.

Toisin kuin usein luullaan, ensisijainen motivaatio riippuvuuskäyttäytymiselle ei ole seksuaalinen halu, eikä käytös tuota riippuvuudesta kärsivälle välttämättä lainkaan seksuaalista mielihyvää.

Vaikka riippuvuus olisi alkanutkin seksuaalisen halun pohjalta ja nautinnon tavoitteluna, on se johtanut lopulta pakonomaiseksi käyttäytymismalliksi, jota ilman riippuvuudesta kärsivä ei enää voi kokea oloaan normaaliksi.

Seksiriippuvuus syntyy ehdollistumisen kautta

Seksiriippuvuus syntyy sekä psykologisista syistä että biologisesta ehdollistumisesta seksiin liittyvään käyttäytymiseen, kuten pornon katseluun tai itsetyydytykseen. Näitä syitä voi olla vaikea erottaa toisistaan ja joskus ne esiintyvät riippuvuudessa yhtä aikaa. Psykologisessa mielessä riippuvuus voi palvella esimerkiksi tiedostamattoman tarpeen tyydyttämistä kuin todellisuuden pakenemistakin. Ehdollistuminen seksiriippuvaiseen käyttäytymiseen on saattanut alkaa esimerkiksi harrastamalla itsetyydytystä aina olon tuntuessa yksinäiseltä, vihaiselta tai pettyneeltä. Lopulta käytös automatisoituu.

Seksiriippuvuus on hoidettavissa oleva ongelma ja apua on saatavilla. Hae lisää tietoa, ja puhu asiasta ammattilaisen kanssa.