Siirry sisältöön

Vad är det med våra föräldrar?

Denna bok försöker svara på några av barns eller ungdomars svåra men vanliga frågor, när föräldrar har psykiska problem. Förhoppningen är att den ska hjälpa barn och unga att förstå situationen i hemmet och egna, kanske ibland förvirrade känslor. Den är skriven för att också föräldrar ska kunna läsa den så att ett gemensamt samtal ska kunna påbörjas

Mielenterveys aikuisuudessa

Aikuiset ovat hyvin moninainen ryhmä, ja elämäntilanteet vaihtelevat yksinelävistä sinkuista suurperheiden vanhempiin. Elämäntilanteesta riippumatta aikuisen on tärkeää muistaa oma hyvinvointinsa.