Siirry sisältöön

Aikuisuus on varsin pitkä ajanjakso, joka ulottuu myöhäisnuoruudesta aina varhaiseen eläkeikään. Aikuiset ovat siis hyvin moninainen ryhmä, johon kuuluu varsin eri-ikäisiä kuin muutenkin erilaisia ihmisiä. Nuori aikuinen on varsin erilaisessa elämäntilanteessa kuin keski-ikäinen tai eläkeikää lähestyvä aikuinen. Erilaisten ihmisten hyvinvoinnin tarpeet ovat yksilöllisiä.

Aikuisuus voi tuoda mukanaan niin myönteisiä kuin ei-toivottuja elämäntilanteita. Mielenterveyteen vaikuttava elämäntilanne kuten ammatillinen tai taloudellinen asema vaihtelee, samoin perhetilanne tai terveys.

Aikuisen on muistettava oma hyvinvointinsa

Yhä suurempi osa suomalaisista aikuisista elää perheettömänä ja perhe perustetaan yhä myöhemmässä iässä: osa aikuisista jää lapsettomaksi joko tahtomattaan tai suunnitellusti. Varsinkin ei-toivottu lapsettomuus tai perheettömyys voi kuormittaa mielenterveyttä. Myös työelämän ulkopuolelle jääminen, sairastuminen tai ihmissuhdeongelmat kuormittavat. Kuormittavissa tilanteissa on hyvä muistaa erityisen tuen tarve ja uskaltaa hakea apua.

Osa aikuisista elää ruuhkavuosia eli kiireistä, työntäyteistä ajanjaksoa. Samaan aikaan saattaa kuormittaa lapsiperheen hektinen arki, työuran vaatimukset, asuntovelka sekä omien vanhempien ikääntyminen. Riittämättömyys ja stressi voivat olla tuttuja tunteita.

Kiire voi johtaa siihen, ettei ehdi paneutua kunnolla asioihin, itsensä tai parisuhteen hoitamiselle ei jää aikaa, eikä arkeen liittyviä mukavia asioita välttämättä ehdi huomata. Koko perhe kuitenkin hyötyy vanhemman hyvinvoinnista.

Riippumatta perhetilanteesta, jaksaakseen ja voidakseen hyvin aikuinen tarvitsee arjessa

  • omaa hyvinvointia vaalivia tekoja,
  • perustarpeista kuten unesta, ravinnosta ja liikunnasta huolehtimista,
  • säännöllistä lepoa ja palautumista,
  • mukavia, rentouttavia asioista,
  • ihmissuhteita: läheisiä ihmisiä ja ystävyyksiä,
  • pieniäkin itselle otettuja hetkiä arjen lomassa,
  • myönteisiä tunteita virittäviä asioita,
  • tarvittaessa tukea ja apua omaan arkeen,
  • kykyä puhua mieltä kuormittavista asioista.