Siirry sisältöön

Koskettavatko yksinäisyys ja alkoholinkäyttö? Vastaa kyselyyn

Kutsumme sinut osallistumaan anonyymiin verkkokyselyyn, jonka aiheena on yksinäisyys ja alkoholinkäyttö.

Verkkokysely on osa tutkimusta, jossa kartoitetaan suomalaisten kokemuksia yksinäisyydestä, alkoholinkäytöstä sekä niiden välisistä yhteyksistä.

Kyselyn avulla halutaan lisätä ymmärrystä siitä, millaisissa elämäntilanteissa yksinäisyys ja alkoholinkäyttö linkittyvät toisiinsa. Verkkokyselyn lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään suomalaista Juomatapatutkimusta.

Verkkokyselyn tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Emme kysy nimeä tai muita henkilötietoja, joiden avulla vastaaja olisi tunnistettavissa. Kysely noudattaa Tutkimuseettisen Neuvottelukunnan ohjeistusta tutkimuksen eettisyydestä.

Kyselyyn voi vastata 24.9.2021 asti.

Tutkimuksen toteuttamisesta vastaa Nelli Lyyra (Jyväskylän yliopisto). Ohjausryhmään kuuluvat Niina Junttila (Turun yliopisto), Pia Mäkelä (THL), Kristian Wahlbeck (MIELI ry) ja Maria Lähteenmäki (Helsinkimissio oy). Tutkimuksen mahdollistaa Alko.

Webropol-kyselyyn tästä

Sivua muokattu 6.9.2021

Ota yhteyttä

Kristian Wahlbeck

Johtava asiantuntija
+358 400 659101
etunimi.sukunimi@mieli.fi


Sisältö liittyy seuraaviin aihealueisiin: