Siirry sisältöön

Kun puhutaan päihteiden käytöstä, tarkoitetaan sekä alkoholin että muiden huumaavien aineiden käyttöä. Erilaisten päihteiden käyttö on ollut läpi historian osa kulttuuria lähes kaikkialla maailmassa. Osaa päihteistä, esimerkiksi alkoholia, on mahdollista käyttää kohtuudella. Joskus käyttö muuttuu kuitenkin haitalliseksi.

Päihderiippuvuus on päihteiden haitallista ja hallitsematonta käyttöä

Päihteiden haittakäytöstä on kyse silloin, kun käyttöön liittyy selkeitä riskejä, mutta varsinaista riippuvuutta ei ole muodostunut. Alkoholin haitallisen käytön tunnusmerkkejä ovat esimerkiksi annoskokojen kasvaminen yli suositusten ja sietokyvyn kasvu. Haittakäyttö on kuitenkin vielä ihmisen itsensä säädeltävissä. Toisaalta on hyvä muistaa, että turvallista rajaa päihteiden käytölle ei ole.

Se, kuinka helposti päihderiippuvuus muodostuu, riippuu sekä päihteestä että yksilöstä. Päihderiippuvuudelle on leimallista pakonomaisuus ja hallitsemattomuus. Suuri osa elämää alkaa pyöriä päihteiden käytön ja hankkimisen ympärillä. Päihderiippuvuudessa päihteiden käyttö jatkuu, vaikka siitä aiheutuu haittaa muulle elämälle, kuten taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. Myös runsaan päihteiden käytön fyysiset haitat voivat olla vakavia.

Päihteet turruttavat tunteita

Päihderiippuvuus on kokonaisvaltainen ongelma, jonka vaikutukset ulottuvat koko elämään. Päihteisiin voi muodostua sekä fyysinen että psyykkinen riippuvuus. Fyysisessä riippuvuudessa käyttäjän elimistö on tottunut aineeseen ja käytön lopettaminen aiheuttaa erilaisia vieroitusoireita. Psyykkisellä riippuvuudella tarkoitetaan päihteisiin kohdistuvaa himoa ja pakonomaista tarvetta päihteiden käyttöön. Päihteiden käytössä voi olla kyse tunteiden turruttamisesta tai esimerkiksi ahdistuksen lievittämisestä. Siitä on myös fyysistä riippuvuutta vaikeampaa päästä irti. Toisaalta päihteidenkäytön sosiaalinen ulottuvuus voi olla merkittävä käyttöä lisäävä ja lopettamista vaikeuttava tekijä. Sosiaalisessa riippuvuudessa sosiaaliset suhteet ovat rakentuneet merkittävästi tai jopa kokonaan päihteiden käytön ympärille.

Jos oma tai läheisen päihteidenkäyttö huolestuttaa, apua saa valtakunnallisesta päihdeneuvonnasta ympäri vuorokauden.