Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Hyvän mielen kunta on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä. Asukkaiden hyvä mielenterveys vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten edellytyksiä hyvään elämään. Mielenterveys on yksilön, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan pääomaa, joka rakentaa kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

MIELI ry:llä on yhdessä 28 kunnan ja kolmen hyvinvointialueen kanssa Hyvän mielen kunta -hanke. Hyvän mielen kunta on hanke, joka on osa kansallisen Mielenterveysstrategian (2020-2030) toimeenpanoa. Hankkeessa MIELI ry kehittää yhdessä kuntien kanssa välineitä, jotka auttavat kuntia vahvistamaan mielenterveyden edistämistä ja mielenterveysjohtamista.

Hyvän mielen kunta -tarkistuslistasta on huhtikuussa 2022 tullut uusi, yhdessä kuntien kanssa työstetty versio. Se löytyy tämän sivun vasemmasta laidasta. Muista ladata tiedosto, että pääset tekemään siihen muutoksia.

MIELI ry koostaa myös tällä hetkellä yhdessä kuntien kanssa käytännön työkalupakkia, joka tullaan julkaisemaan sivustolla sen valmistuessa. Tarkistuslista ja käytännön työkalupakki tukevat ja kannustavat kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, tukevat kuntia strategisten linjausten tekemisessä ja työskentelyn painopisteiden valinnassa, oman tilanteensa arvioimisessa sekä vahvuuksiensa ja kehittämistarpeidensa tunnistamisessa. Hyvän mielen kunta auttaa siirtämään painopistettä korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen.

Hyvän mielen kunta – yhdessä luomme mielekkään arjen.