Siirry sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien tehtävä nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä mielenterveys kuuluu osaksi kestävää kuntien sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

Hyvän mielen kunta on lähestymistapa, joka auttaa kuntaa vahvistamaan mielenterveyttä. Asukkaiden hyvä mielenterveys vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta ja kuntalaisten edellytyksiä hyvään elämään. Mielenterveys on yksilön, perheiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan pääomaa, joka rakentaa kestävää sosiaalista ja taloudellista kehitystä.

MIELI ry:llä oli vuosina 2021-2023 yhdessä 28 kunnan ja kolmen hyvinvointialueen kanssa Hyvän mielen kunta -hanke. Hyvän mielen kunta on hanke, joka on osa kansallisen Mielenterveysstrategian (2020-2030) toimeenpanoa. Hankkeessa MIELI ry kehitti yhdessä kuntien kanssa välineitä, jotka auttavat kuntia vahvistamaan mielenterveyden edistämistä ja mielenterveysjohtamista. Hankkeen päättymisestä huolimatta, Hyvän mielen kunta jatkuu tärkeänä toimintamallina.

Työvälineet

Hyvän mielen kunta -työvälineisiin kuuluu tarkistuslista, työkalupakki sekä verkkokoulutus. Nämä löydät sivuiltamme omien otsikkojen alta. Tarjoamme kunnille myös toimialapaketit, jotka ovat tärkeä apuväline, kun halutaan käydä läpi, miten tietty toimiala jo edistää mielenterveyttä, ja miten sen tulisi tehdä sitä vastaisuudessa.

Voit ladata toimialapaketit alla olevasta linkistä.

Tarkistuslista ja käytännön työkalupakki tukevat ja kannustavat kuntia vahvistamaan asukkaiden mielenterveyttä osana kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä, tukevat kuntia strategisten linjausten tekemisessä ja työskentelyn painopisteiden valinnassa, oman tilanteensa arvioimisessa sekä vahvuuksiensa ja kehittämistarpeidensa tunnistamisessa. Hyvän mielen kunta auttaa siirtämään painopistettä korjaavista palveluista mielenterveyden vahvistamiseen ja häiriöiden ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen.

Käyttöönoton polku

Voit alapuolelta ladata Hyvän mielen kunta -toimintamallin käyttöönoton polkua kuvaavan ohjeistuksen.