انتقل إلى المحتوى

البحث

تضييق النتائج

نتائج البحث.

نتائج البحث

Työelämän hyvinvointia rakennetaan joka päivä

...JA IMUA – työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tampere: Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto. Rikala, S. (2013). Työssä uupuvat naiset ja masennus. Tampere: Suomen Yliopistopaino. THL:n opas (2014) Mielenterveyden edistäminen työpaikalla...

Organisaatio

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy....

Toivon polulla® -vertaistukiryhmät läheisensä menettäneille

Ryhmänohjaajina toimivat mielenterveyden ammattilaiset. Osallistujat ovat palautteessaan kertoneet tulleensa ymmärretyksi ja kokeneensa yhteisyyttä. Ryhmässä saatu tuki on osaltaan auttanut selviytymään mahdottomalta tuntuvassa tilanteessa. Läheisensä menettäneiden vertaistukiryhmiin suosittelemme osallistumista, kun menetyksestä...

Haetaan koulutuskoordinaattoria koulutyöhön

...sekä merkityksellistä työtämme lasten ja nuorten mielenterveyden vahvistamiseksi. Tehtäväsi sijoittuu varhaiskasvatuksen ja koulutyön yksikköön kuuluen laajempaan lasten, nuorten ja perheiden työn kokonaisuuteen. Viihtyisät ja nykyaikaiset työtilamme ovat Pasilassa, mutta sinulla...

Kehon ja mielen rauhoittamisen työpaja

...ja mihin se perustuu innostuu ohjaamaan kehon ja mielen rauhoittamisen harjoituksia lapsille on paremmin tietoinen oman stressitasonsa säätelykeinoista Koulutuksen sisältö tietoisuustaitojen ja mielenterveyden yhteys lapsen suojeleminen stressiltä tietoisuustaitoharjoitusten hyödyt kasvatuksen...

Valmentaminen on kahdensuuntaista luottamusta

...on, että lasten ja nuorten urheilun parissa toimivat osaavat tukea mielenterveyden normaalia kehitystä, hyödyntää mielenterveystaitoja osana valmennusta ja kohdata haastavassa tilanteessa olevia lapsia ja nuoria. Turvallisessa toimintaympäristössä nuori urheilija tulee...

Kuule ja näe nuori

...rinnalla, enkä yläpuolella? Minkälainen toimijuus tukee juuri tämän nuoren vahvuuksia?  Myönteisyyttä, läsnäoloa ja rohkeutta kohtaamiseen! Kirjoittajat Tuutikki Ijäs, sosionomi (YAMK)  Katri Peräaho, nuorten mielenterveyden edistämisen asiantuntija, MIELI ry  Teksti pohjautuu...

MIELI ry:n lausunto uudistettavan lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeen luonnoksesta

...rakennetaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Mielenterveyden merkityksestä huolimatta päätösten vaikutuksia mielenterveyteen ei monesti arvioida riittävän hyvin. Tämän puutteen takia MIELI ry pitää tärkeänä, että arviointiohjeeseen lisätään erillinen osio mielenterveysvaikutusten arvioinnista. Ihmisiin...