Siirry sisältöön

Mielenterveyden vahvistajan käsikirja on yamk-opinnäytetyönä toteutettava kehittämistyö, joka kiinnittyy osaksi Into ry:n koordinoimaa kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskustoimintaa. Kehittämistyö tehdään yhdessä MIELI Suomen Mielenterveys ry:n kanssa. Kehittämistyössä syntyvä, painettu käsikirja tulee sisältämään etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan kannalta keskeiset, nuoren mielenterveyden edistämisen sisällöt, toimien sekä perustyön että työhyvinvoinnin tukena.

Käsikirja toteutetaan yhteiskehittämisen periaatteita noudattaen ja etsimme nyt etsivän nuorisotyön ja nuorten työpajatoiminnan ammattilaisia mukaan käsikirjan kehittämistyöpajoihin. Yhteisen kehittämisen tavoitteena on varmistaa, että lopullinen käsikirja vastaa kentän erityisiin tarpeisiin.


Kehittäminen tapahtuu Teams-alustalla toteutettavissa kehittämistyöpajoissa, joita on vuoden 2023 aikana kolme:

  • 10.3.2023 klo 9:00-11:30
  • 5.5.2023 klo 9:00-11:30
  • 6.10.2023 klo 9:00-11:30

Näiden lisäksi osallistujilla on mahdollisuus halutessaan kommentoida kirjallista tuotosta kehittämistyöpajojen välillä. Mikäli osallistujat ovat lähellä toisiaan, voidaan kaksi viimeistä kehittämistyöpajaa toteuttaa osallistujien niin halutessa myös lähitapaamisina. Tällöin matkakulut korvataan osallistujille.

Osallistuminen on vapaaehtoista ja osallistujalla on oikeus keskeyttää osallistuminen kehittämiseen milloin tahansa seuraamuksitta ja syytä ilmoittamatta. Osallistujan tulee varmistaa esihenkilöltä, että osallistumiselle ei ole esteitä työnantajan puolelta.

Opinnäytetyön tekijä huolehtii kehittämistyöpajojen aikana kerätyn aineiston tietoturvallisesta säilyttämisestä, ja pääsy aineistoon on ainoastaan hänellä ja opinnäytetyötä ohjaavalla MIELI ry:n edustajalla. Kehittämistyöpajojen aikana kerättyjä tietoja ei käytetä muuhun tarkoitukseen. Työpajojen tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäinen työpajan osallistuja ole tunnistettavissa tuloksista. Osallistujien nimet mainitaan valmiissa painetussa käsikirjassa, mikäli osallistujat näin toivovat. Liitteenä tietosuojaseloste, jossa on tarkemmat tiedot osallistujien henkilötietojen käsittelystä.

Mikäli haluat osallistua kehittämistyöpajoihin, ilmoita halukkuudestasi sähköpostitse. Samalla vahvistat, että olet saanut riittävästi tietoa opinnäytetyöstä ja henkilötietojesi käsittelystä, ja näiden tietojen pohjalta annat suostumuksesi tietojesi käsittelyyn ja kehittämistyöpajoihin osallistumiseen.

Kaipaatko lisätietoa tai haluatko mukaan? Ota yhteyttä!

Katri Peräaho

Verkostotoiminnan tiimipäällikkö, Sekasin Kollektiivi
+358 40 480 1432
etunimi.sukunimi@sekasin.fi